Niedziela, 10 grudnia 2023
Imieniny: Julia, Judyta, Daniel
pochmurno
-2°C
Powróć do: Ochrona środowiska

Susza 2023

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 1350) informujemy, że:  podstawową drogą zgłoszenia strat suszowych w zbożach jest aplikacja „Zgłoś szkodę rolniczą”,  jeżeli producent rolny chciałby aby oszacowania dokonała również powołana przez wojewodę komisja, powinien złożyć wniosek o oszacowanie strat w gospodarstwie rolnym spowodowanych przez suszę.

strona_aktualnosci 

Link do aplikacji publicznej:  https://www.gov.pl/web/gov/zloz-wniosek-o-oszacowanie-spowodowanych-przez-susze-strat-w-uprawach-rolnych

Rozporządzenie  określa między innymi zasady szacowania strat w uprawach rolnych spowodowanych suszą i udzielania pomocy poszkodowanym rolnikom w latach 2023 i 2024 oraz zakłada trzy źródła szacowania szkód w uprawach tj. na podstawie:

danych podanych we wniosku w aplikacji suszowej (zw. tez publiczną) przez rolnika,
danych z raportu komisji oszacowania szkód na miejscu oraz
danych Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach
 
Rolnik może również na odpowiednim druku wniosku, zgłosić do Urzędu Gminy Szydłowo, Jaraczewo 2, 64-930 Szydłowo, szkody w uprawach rolnych do oszacowania przez komisję suszową, zwłaszcza w przypadku gdy uzna, iż szkody oszacowane przez aplikację są zaniżone oraz o ile dana uprawa nie została skoszona. Obowiązkowo należy do w/w wniosku załączyć kopie wniosku o dopłaty bezpośrednie złożonego do ARiMR.

Podstawą jednak jest zgłoszenie szkody w aplikacji suszowej. Zgłoszenie szkody w uprawach rolnych tylko do Urzędu Gminy, zgodnie z przepisami prawa, jest niewystarczające.

Zgodnie z przepisami, komisja powinna oszacować szkody powstałe w wyniku suszy w terminie do dwóch miesięcy od dnia zgłoszenia przez producenta rolnego powstania tych szkód, nie później jednak niż do czasu zbioru plonu głównego danej uprawy albo jej likwidacji i nie wcześniej niż od wschodów upraw.

Komisja będzie obowiązana złożyć w terminie 60 dni od dnia oszacowania szkód powstałych w wyniku suszy, jednak nie później niż do dnia 15 października roku wystąpienia suszy, raport oszacowania szkód za pomocą publicznej aplikacji. Raport z oszacowania szkód, który będzie obowiązana sporządzić komisja, będzie zawierał:

1/imię i nazwisko, adres oraz numer identyfikacyjny producenta rolnego nadawany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności oraz miejsce położenia gospodarstwa rolnego;
2/informacje o powierzchni upraw rolnych, w których powstały szkody spowodowane wystąpieniem suszy zgodnej z wnioskiem o przyznanie płatności w rozumieniu przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego w roku, w którym jest składany ten wniosek;
3/procentową wysokość oszacowanych szkód;
4/imiona i nazwiska członków komisji oraz ich adresy poczty elektronicznej;
5/datę oszacowania szkód.

KI_odszkodowanie_-_susza_itp--1 

wzór_wniosku_susza_2023 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Ok