Środa, 29 listopada 2023
Imieniny: Błażej, Walter, Fryderyk
pochmurno
-6°C
Powróć do: Ochrona środowiska

Uchwała antysmogowa

plakat

Nie płać kar - wymień stary kocioł póki na to czas. Uchwała "Antysmogowa" - co, gdzie, kiedy?
Regulacje prawne stopniowo zwiększają naciski na spełnienie coraz to bardziej restrykcyjnych wymogów dotyczących ochrony powietrza. Jednym z takich aktów prawnych jest: UCHWAŁA ANTYSMOGOWA
Skierowana: do wszystkich osób posiadających kocioł na paliwo stałe.

strona_aktualnosci(2) Wprowadza ograniczenia i zakazy:
• pozwala wyłącznie na montaż kotłów spełniających normy emisyjne zgodne z wymogami Ekoprojektu, bez rusztu awaryjnego i możliwości jego zamontowania oraz umożliwiające wyłącznie automatyczne podawania paliwa;
• wprowadza zakaz stosowania najgorszej jakości paliw stałych;
• wyznacza graniczne terminy wymiany kotłów na nowe spełniające wymagania tzw. Ekoprojektu;
• wprowadza zakaz używania kotłów na paliwa stałe w przypadku gdy nieruchomość wyposażona jest również w inny ekologiczny system ogrzewania bądź też ogrzewanie spełniające wymagania Ekoprojektu.

Kary za naruszenie przepisów uchwały antysmogowej:
Przestrzeganie przepisów kontrolowane będzie przez pracownika gminy zarówno w kwestii posiadanych urządzeń grzewczych jak i stosowanych rodzajów paliw.
Za naruszenie przepisów uchwały może grozić kara do 5 000 zł.

Do kiedy można użytkować „stare” kotły i piece?
- do końca 2023 roku - należy wymienić tzw. "KOPCIUCHY" czyli stare pozaklasowe kotły centralnego ogrzewania na węgiel lub drewno nie spełniające wymogów dla klas 3, 4 lub 5,
- do końca 2025 roku - należy wymienić PIECE KAFLOWE, piece typu KOZA oraz KOMINKI na takie, które spełniają wymogi Ekoprojektu lub wyposażyć je w odpowiednie urządzenie ograniczające emisję pyłu do poziomu zgodnego z wymaganiami Ekoprojektu,
- do końca 2027 roku - należy zlikwidować kotły na paliwo stałe (węgiel, drewno, pelet) klasy 3 lub 4.

Nie wolno spalać w kotłach, piecach i kominkach:
1. węgla brunatnego oraz paliw produkowanych z jego wykorzystaniem;
2. mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem;
3. paliw, w których udział masowy węgla kamiennego o uziarnieniu poniżej 3 mm wynosi więcej niż 15 %;
4. węgla kamiennego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla, nie spełniających któregokolwiek z poniższych parametrów jakościowych:
a) wartość opałowa co najmniej 23 MJ/kg,
b) zawartość popiołu nie więcej niż 10%,
c) zawartość siarki nie więcej niż 0,8 %;
5. drewna, którego wilgotność przekracza 20%.
Pamiętaj!!!
Przy zakupie opału masz prawo żądać od sprzedawcy certyfikatu jakości paliwa. Sprawdź czy wartości parametrów kupowanego paliwa są zgodne z zapisami uchwały antysmogowej - zanim sprawdzi to pracownik gminy podczas kontroli w Twoim domu.

Więcej informacji na temat uchwały antysmogowej można uzyskać telefonicznie w Referacie Ochrony Środowiska tel. 67 211 55 36, pokój nr 15 lub pisząc na adres e-mail: powietrze@szydlowo.plStrona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Ok