Gmina Szydłowo
Powróć do: Fundusz sołecki 2022

Sołectwo Dolaszewo

  • Zadanie: "Poprawa estetyki wsi poprzez zakup kwiatów sezonowych, ziemi do kwiatów".
W ramach zadania zakupiono kwiaty sezonowe i ziemię.
Kwota: 1 998,72 zł
-

  • Zorganizowano spływ kajakowy dla mieszkańców sołectwa Dolaszewa w ramach zadania pn: Spędzamy czas razem. Integracja mieszkańców – organizacja Rodzinnej Biesiady Dolaszewskiej, spływu kajakowego, Andrzejek) na kwotę 1500 zł.
-
-

  • Zakupiono  elementy na plac zabaw na sołectwo Dolaszewo (działka nr 614/1) w ramach zadania pn: Poprawa estetyki wsi – zakup elementów placu zabaw na działkę 614/1 na kwotę 9.143,82 zł.
--

  • Z zadania pn. "Spędzamy czas razem. Integracja mieszkańców – organizacja Rodzinnej Biesiady Dolaszewskiej, spływu kajakowego, Andrzejek" zorganizowano Zabawę Andrzejkową na kwotę 1700 zł.
-