Gmina Szydłowo
Powróć do: Fundusz sołecki 2022

Sołectwo Kotuń

  •  W ramach zadania pn. :"Spędzamy czas razem. Aktywizacja mieszkańców sołectwa ( Dzień Dziecka, Dzień Seniora, spływy kajakowe, ognisko)" zorganizowano Dzień Dziecka na kwotę 2.918,00 zł.

Dzień_Dziecka1 Dzień_Dziecka2 Dzień_dziecka3 Dzień_Dziecka4 Dzień_Dziecka5 Dzień_Dziecka6 

  • Nazwa Zadania: W ramach zadania pn. :"Spędzamy czas razem. Aktywizacja mieszkańców sołectwa ( Dzień Dziecka, Dzień Seniora, spływy kajakowe, ognisko)" zorganizowano Dzień Dziecka na kwotę 2.918,00 zł.

   Mikołajki3 

  • Nazwa Zadania: Zakupiono artykuły spożywcze i naczynia jednorazowe na ognisko połączone z Mikołajkami w ramach zadania z funduszu sołeckiego pn: Spędzamy czas razem. Aktywizacja mieszkańców sołectwa (Dzień Dziecka, dzień Seniora, spływy kajakowe, ognisko)”na kwotę 1.424,00 zł.

Mikołajki1 Mikołajki2 Mikołajki3 Mikołajki4 

  • Nazwa Zadania: Wykonano koncepcję architektoniczną dla zagospodarowania przestrzeni publicznej w miejscowości Coch, działka ewid. nr 58, w ramach zadania z funduszu sołeckiego pn: „Poprawa estetyki wsi. Budowa placu zabaw wraz z terenem do wspólnej aktywizacji społeczeństwa w miejscowości Coch" na kwotę 7.900,00 zł.

koncepcja 

  • Nazwa Zadania: "Spędzamy czas razem. Aktywizacja mieszkańców sołectwa (Dzień Dziecka, Dzień seniora, spływy kajakowe, ognisko) sołectwo Kotuń zorganizowało Dzień Seniora. Łącznie na zakupy spożywcze i upominki wydatkowano 1.000,00 zł.

Dzień_Seniora1 dzień_Seniora2 Dzień_seniora3 Dzień_Seniora4