Gmina Szydłowo
Powróć do: Fundusz sołecki 2022

Sołectwo Leżenica-Kolonia

  • W Leżenicy-Kolonia ramach zadania z funduszu sołeckiego pn. „Poprawa bezpieczeństwa – wykonanie oświetlenia placu zabaw i drogi gminnej poprzez zamontowanie lampy ulicznej” wybudowano latarnię oświetleniową na łączna kwotę 19.634,31 zł, z tego: z funduszu sołeckiego wydatkowano 13.361,00 zł. Pozostała kwota w wysokości 6.273,31 zł wydatkowano z zadania inwestycyjnego pn: "Projekt oświetlenia w Gminie Szydłowo".
Oświetlenie placu zabaw