Gmina Szydłowo
Powróć do: Fundusz sołecki 2022

Sołectwo Pokrzywnica

  • Nazwa zadania: "Świetlica wiejska naszą wizytówką – zakup odkurzacza".
Koszt zadania: 2 000 zł
-
-

-
  • Nazwa zadania: "Poprawa estetyki wsi. Zakup kosy spalinowej".
Koszt zadania: 2 499 zł
-
 

 
  • Zadanie: "Poprawa estetyki wsi poprzez ukwiecenie miejscowości".
W ramach zadania zakupiono  kwiaty sezonowe  na sołectwo.
Kwota: 1 494,45 zł
-