Gmina Szydłowo

Komunikat dla rolników

Szanowni Rolnicy! Informujemy, że  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) prowadzi nabór wniosków w ramach programu  „Energia dla wsi”. Termin naboru wniosków został wydłużony do 29 lutego 2024 r.

Program „Energia dla wsi” jest przeznaczony dla rolników, spółdzielni energetycznych lub jej członków oraz powstających spółdzielni energetycznych.

W ramach wniosków o dotację można ubiegać się o  inwestycje dotyczące budowy: elektrowni wodnych, instalacji wytwarzania energii z biogazu rolniczego w warunkach wysokosprawnej kogeneracji, oraz magazynów energii.

W ramach wniosków o pożyczkę można ubiegać się o  inwestycje dotyczące budowy: elektrowni wodnych, instalacji wytwarzania energii z biogazu rolniczego w warunkach wysokosprawnej kogeneracji, instalacji wiatrowych oraz  instalacji fotowoltaicznych.

Warunkiem udzielenia wsparcia na magazyn energii jest zintegrowanie go ze źródłem energii, które będzie realizowane równolegle w ramach inwestycji.

Inwestycja nie może być rozpoczęta przed dniem złożenia wniosków o dofinansowanie.

W przypadku, gdy dofinansowanie stanowi pomoc publiczną, jest ono udzielana jako pomoc horyzontalna na OZE.

Formy dofinansowania:

* pożyczka do 25 mln zł na danego beneficjenta;
* dotacja do 20 mln zł na danego beneficjenta.

Więcej informacji znajduję się na stronie https://www.gov.pl/web/nfosigw/energia-dla-wsi

W razie pytań prosimy o kontakt z Referatem Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Szydłowo:
tel. +48 67 211 55 26, nr pokoju 14, ochrona.srodowiska@szydlowo.pl.

 

 

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności