Gmina Szydłowo

Konsultacje - Gminny Program Rewitalizacji Gminy Szydłowo na lata 2023-2030

Drodzy Mieszkańcy, konsultacje czas zacząć!


W związku z trwającymi pracami związanymi z opracowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Szydłowo na lata 2023-2030, zwracamy się do Was z prośbą o udział w badaniu ankietowym, którego celem jest zdiagnozowanie deficytów i potencjałów obszaru rewitalizacji Gminy Szydłowo.
Ponadto, ankieta ma na celu poznanie potrzeb i oczekiwań mieszkańców związanych z kierunkami zmian, jakie w przyszłości mogą zostać wdrożone w celu poprawy funkcjonowania ww. obszarów. Obszar rewitalizacji to obszar, który poddany zostanie kompleksowej odnowie społecznej, gospodarczej, przestrzennej, środowiskowej i technicznej. Obszar ten wyznaczony został w oparciu o przeprowadzoną analizę wskaźnikową, która wskazuje, że na jego terenie w sposób szczególny koncentrują się problemy gminy.

 

 

W związku z tym zwracamy się z prośbą o wypełnienie anonimowej ankiety, z której wnioski (w sposób zbiorczy) zawarte zostaną w Gminnym Programie Rewitalizacji.


Konsultacje dostępne są pod adresem:
 https://ankieta.deltapartner.org.pl/szydlowo_ankieta_gpr

 

25.09.2023 r. o godzinie 15:00 odbędzie się również spotkanie on-line w tej sprawie. Spotkanie poprowadzi Dawid Zieliński.

https://us02web.zoom.us/j/89150751296?pwd=cmpoWkNWRktNSExtRzBqTDdBQTRsdz09

Więcej informacji: https://konsultacje.szydlowo.pl

 

Więcej informacji na temat akcji można uzyskać telefonicznie w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości tel. 67 211 55 02, pokój nr 3 lub pisząc na adres e-mail: planowanie@szydlowo.pl

 

 

 

 

OR_Gądek_orto  OR_Róża_Wielka_orto OR_Kłoda_orto OR_Stara_Łubianka_orto OR_Tarnowo_I_ortoOR_Tarnowo_II_orto OR_Tarnowo_I_i_II_orto  OR_Zawada_orto 

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności