Gmina Szydłowo
Powróć do: Fundusz sołecki 2021

Sołectwo Kotuń

  • "Świetlica wiejska naszą wizytówką. Modernizacja pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Kotuniu” 

Wykonano remont wiatrołapu, szatni, WC i kotłowni na kwotę 77.234,00 zł. Z funduszu sołeckiego zostało przekazane na tę inwestycję 37.234,00 zł, w tym wykonano instalację elektryczna na łączną kwotę 5.233,65 zł.
-