Gmina Szydłowo
Powróć do: Fundusz sołecki 2022

Sołectwo Krępsko

W sołectwie Krępsko zorganizowano Dzień Dziecka  w ramach zadania pn: „Spędzamy czas razem – Festyn na Dzień Dziecka, spływ kajakowy". Łącznie wydano 3.550,00 zł.

 

 Krępsku zorganizowano spływ kajakowy dla mieszkańców sołectwa z zadania pn.: „Spędzamy czas razem – festyn na dzień Dziecka, spływ kajakowy" na kwotę 2.000,00 zł.

-


 

  • Zakupiono  kosz do koszykówki przy świetlicy wiejskiej w Krępsku w ramach zadania pn: "Spędzamy czas razem. Zakup kosza do koszykówki w celu zintegrowania młodzieży"  na kwotę 4 962,55 zł.
-


  • Wykonano zalecenia pokontrolne z przeglądu placu zabaw w Krępsku – w ramach zadania pn. "Poprawa bezpieczeństwa. Renowacja i konserwacja siłowni i placu zabaw w miejscowości Krępsko" na łączny koszt  5 362,80 zł.
-