Gmina Szydłowo
Powróć do: Fundusz sołecki 2021

Sołectwo Leżenica

Nazwa zadania: "Poprawa estetyki wsi poprzez zakup ławek metalowych".

Całkowity koszt: 1 500,00 zł


 

Nazwa zadania: Świetlica wiejska nasza wizytówką poprzez remont świetlicy wiejskiej.

Koszt zadania: 13 486 zł