Gmina Szydłowo
Powróć do: Fundusz sołecki 2021

Sołectwo Róża Wielka

Sołecka Strategia Rozwoju – sołectwo Róża Wielka (do pobrania)

Zadanie zrealizowane z funduszu sołeckiego pn. "Spędzamy czas razem - organizacja festynów sołeckich (integracja mieszkańców)" 

W dniu 05 czerwca w Róży Wielkiej zorganizowano Dzień Dziecka. Środki finansowe przeznaczone na zadanie: 2650 zł


 

Zadanie: Poprawa estetyki wsi poprzez zagospodarowanie terenu cmentarza gminnego.

W ramach zadania wykonany został parking utwardzony kruszywem przed cmentarzem oraz chodnik na cmentarzu w Róży Wielkiej.

Wartość prac: 20 012,10 zł 

   • "Spędzamy czas razem-zakup materiałów wyposażenia, projekty OSP Róża Wielka".
Zakupiono materiały na remont łazienki w OSP Róża Wielka na kwotę 6 780,94 zł. Strażacy wykonali remont siłami własnymi.

 


 

  • "Poprawa estetyki wsi – Zakup wiaty narzędziowej na cmentarz gminny w miejscowości Róża Wielka"
Zakupiono wiatę narzędziową na cmentarz komunalny w Róży Wielkiej. 
Koszt: 1 000 zł
-