Gmina Szydłowo
Powróć do: strona główna

Szydłowo

SZYDŁOWO
wieś stanowiąca administracyjne i funkcjonalne centrum gminy. Oparta jest ona na prostym układzie komunikacyjnym, bowiem jej kształt i rozwój zabudowy mieszkaniowej oraz aktywności gospodarczej opiera się na bliskości drogi wojewódzkiej nr 179. Układ dróg uzupełniających tworzy kwartały zabudowy mieszkaniowo-gospodarczej. Widoczne są zabudowania wiejskie i miejskie, dużo dysonansów. Wiele zabudowań wielorodzinnych. Wieś jest zwarta, ale nie ma jednoznacznie centralnego miejsca. 

Szydłowo_2_(1)

Sołectwo położone jest - przy wspomnianej wyżej - drodze wojewódzkiej nr 179 i linii kolejowej nr 403 łączącej Piłę z Wałczem.

We wsi znajduje się Posterunek Policji oraz jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej. Od 1949 roku działa tutaj klub piłki nożnej Iskra Szydłowo, który od sezonu 2013/2014 gra w IV lidze.

IMG_2039 
W miejscowości znajduje się neogotycki poewangelicki kościół z XIX wieku. Kościół był od 1683 do 1923 filialnym kościołem parafii w Pile, od 1 kwietnia 1923 r. należał jako filia parafii w Pokrzywnicy. Podczas reformacji w Szydłowie, narodziła się wspólnota protestancka, przejęła katolicką kaplicę, która podczas kontrreformacji została zwrócona katolikom. Protestancki dom modlitwy był już dostępny, ale zniknął z biegiem lat. W 1868 roku zbudowano nowy kościół ewangelicki z wieżą. Wspólnota katolicka otrzymała w 1890 roku nowy, ale pozbawiony wieży kościół, który znajduje się opuszczony opodal. 


SZYDŁOWO. INWESTYCJE W SOŁECTWIE [Raport 2019-2024]

INWESTYCJE Z BUDŻETU GMINY + DOFINANSOWANIE:
1. Przebudowa drogi wraz z oświetleniem i wodociągiem ul. Krańcowa
2. Klub Dziecięcy w Szydłowie (utworzenie)
3. Przebudowa nawierzchni drogi gruntowej
4. Maszt z flagą Rzeczypospolitej Polskiej w Szydłowie
5. Droga śródpolna
6. Remont CUK
7. Oświetlenie wraz z modernizacją nawierzchni boiska w Szydłowie (2024 r.)
8. Przebudowa i ogrodzenie cmentarza w Szydłowie (2024 r.)
9. Remont elewacji wieży kościoła parafialnego w Szydłowie z założeniem tarcz zegarowych (2024 r.)
10. Budowa boiska lekkoatletycznego w Szydłowie (2024 r.)
11. Modernizacja oświetlenia - wymiana opraw (2024 r.)
12. Przyszkolny punkt przesiadkowy (2024 r.)

INWESTYCJE Z BUDŻETU GMINY:
13. Droga wraz z odwodnieniem os. Wichrowe Wzgórze
14. Projekt oświetlenia boiska piłkarskiego
15. Projekt boiska wielofunkcyjnego ZS
16. Projekt wykonawczy zabezpieczenia sieci gazowej
17. Budowa zjazdu z drogi powiatowej 1168 P
18. Przebudowa drogi os. Zacisze
19. Wykonanie projektu oświetlenia od krańcowej wzdłuż
dróg gminnych
20. Wykup sieci wodociągowej od osób prywatnych
21. Projekty oświetlenia
22. Rozbudowa cmentarza
23. Wykup gruntu pod zbiornik retencyjny
24. Przebudowa chodnika w Szydłowie od CUK do bloków
25. Oświetlenie przejścia dla pieszych przy Dino
26. Chodnik przy drodze w kierunku ul. Krańcowej
27. Modernizacja i doposażenie placu zabaw
28. Budowa ul. Sportowej – dokumentacja
29. Wykonanie ogrodzenia na boisku sportowym
30. Ścieżka rowerowa Szydłowo-Pokrzywnica – dokumentacja
31. Projekt ścieżki rowerowej Szydłowo-Skrzatusz
32. Nawadnianie boiska
33. Zakup motopompy na potrzeby OSP
34. Monitoring oraz lampa solarna na placu zabaw
35. Monitoring w obrębie stawu
36. Budowa garażu modułowego przy świetlicy wiejskiej
37. Wiata przystankowa
38. Przebudowa wraz z projektem trybun sportowych na boisku
39. Renowacja boiska bocznego treningowego
40. Wykup gruntu pod przepompownię
41. Projekt kanalizacji sanitarnej ul. Sportowa
42. Projekt zjazdu z działki 51 na działkę 53
43. Myjka wysokociśnieniowa na potrzeby OSP (2024 r.)
44. Projekt i wykonanie zatoki autobusowej - szkoła (2024 r.)
45. Przebudowa drogi os. Zacisze (c.d. 2024 r.)
46. Zjazd linowy – tyrolka (2024 r.)
47. Radarowy wyświetlacz prędkości (2024 r.)
48. Projekt rozbudowy DW wraz ze ścieżką rowerową (2024 r.)
49. Przejęcie gruntów pod inwestycję drogową ul. Krańcowa  – ZRiD (2024 r.)

38_—_kopia Inwestycje oddziałujące bezpośrednio na sołectwa:

50. Prace przy budynku (instalacje, pokrycie dachowe, zakupy do pracowni, adaptacja sal) Zespołu Szkół
51. Laboratoria przyszłości
52. Zakup średniego samochodu OSP – wyposażenie
53. Akademia segregacji w Gminie Szydłowo - ścieżka edukacyjna
54. Budowa parkingu przy CUK
55. Budowa - rozbudowa przedszkola, klubu dziecięcego i klubu seniora (cd. 2024 r.)
56. Wykonania ogrodzenia terenu PSZOK
57. Modernizacja i wyposażenie Przedszkola
58. Zakupy do Zespołu Szkół (palniki, projekt boiska)

38 

OBIEKTY:
• kościół ewangelicki
• kościół katolicki
• cmentarz komunalny - parafialny
• plac zabaw
• remiza OSP w Szydłowie
• Zespół Szkół im. Janusza Korczaka w Szydłowie
• Centrum Upowszechniania Kultury w Szydłowie / świetlica wiejska
• staw przy CUK
• wiata i przestrzeń publiczna przy stawie
• punkt edukacji ekologicznej (PSZOK)
• boisko piłkarskie
• hala sportowa
• boisko do siatkówki
• Kajakok
• Posterunek Policji
• Hawa s.a. Stacja paliw
• Sklep spożywczy Weronika
• market spożywczo-przemysłowy Dino
• Bar „Zacisze”
• Pizzeria Szydlove
• Kurczak z rożna „Kura u Kaczki”

39 Wydarzenia gminne i społeczne (współfinansowane z budżetu gminy):

• 5 x „Dziecięcy uśmiech” – Festyn rodzinny
• Prezentacja drużyny Iska Szydłowo
• Stylowe Rękodzieło Szydłowianek
• „Nordic Walking sportowa integracja kobiet zamieszkałych w Szydłowie"
• Zdrowo przez sport
• Rodzinne Kajaki i Stylowa Biesiada Szydłowian
• Bowlingowy turniej sportowy
• Disco Party Młodych
• Stylowe rodzinne świętowanie w 50-te urodziny Gminy Szydłowo w kajakach i stylowa biesiada Szydłowian
• Bezpieczna Szydłowianka
• Szydłowo na 5 z okazji 50-lecia Gminy Szydłowo warsztaty z wianków, świec i ozdób cukierniczych
• Lotni przyjaciele
• „Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu"
• Kultywowanie tradycji strażackich Szydłowa
• Dzień piłki nożnej w GKS Szydłowo
• Renowacja boiska sportowego w Szydłowie
• Sztandar dla Pszczelarzy w Szydłowie
• Liczne wydarzenia organizowane przez Centrum Upowszechniania Kultury w tym koncerty, warsztaty, wieczorki autorskie, Mikołajki, Gminne Kolędowanie, Święto Niepodległości, Gala Noworoczna, Pożegnanie Lata, Dożynki

12 NGO w sołectwie:

• Uczniowski Klub Sportowy „Junior”
• Klub Sportowy LZS „ISKRA” Szydłowo
• Stowarzyszenie Edukator
• Fundacja Rozwoju Północnej Wielkopolski w Szydłowie
• Fundacja „Centrum Aktywności Obywatelskiej”
• Samodzielne Koło Terenowe Nr 95 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Pile
• Stowarzyszenie „Kraina lasów i wody"
• Stowarzyszenie na rzecz Wału Pomorskiego w Szydłowie
• Stowarzyszenie Integracji i Twórczości Artystycznej Gminy Szydłowo
• OSP Szydłowo
• Koło Gospodyń Wiejskich Stylowe KGW Szydłowo
• Koło Pszczelarzy w Szydłowie