Gmina Szydłowo
Powróć do: Inwestycje 2021

Budowa mostu w Kłodzie

Nazwa zadania: Odbudowa mostu przez rzekę Krępica w Kłodzie w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa mostu w m. Kłoda z projektem”.

Termin wykonania prac: od 21.05.2021 r. do 16.11.2021 r.

Koszt zadania: 873 803,71 zł brutto

Środki na realizację zadania pochodzą z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Wykonawca robót: Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe „HURT-TRANS, KAWIKO” Władysław Szyling, Zabartowo 38A, 89-410 Więcbork 

Zakres robót: W ciągu drogi gminnej zaprojektowano odbudowę mostu o następujących parametrach :

• Klasa obciążenia - A

• Długość całkowita ze skrzydełkami – 13,70 m

• Szerokość – 6,15 m

• Światło poziome w ścianach żelbetowych – 4,70 m

• Światło pionowe – 2,78 m

• Szerokość jezdni na moście – 4,00 m

• Rzędna konstrukcji stalowej – 81,58 m n.p.m.

• Rzędna korony mostu – 82,44 m n.p.m.

• Rzędna progu wlotu jazu – 79,60 m n.p.m.

• Rzędna progu wylotu jazu (pł. poszurowej) – 78,90 m n.p.m.

• Wysokość barieroporęczy – 1, 10 m