Czwartek, 07 grudnia 2023
Imieniny: Agata, Ambroży, Marcin
śnieg
-2°C
Powróć do: Inwestycje 2020

Parking "Park&Ride" w Szydłowie

Nazwa zadania: Budowa parkingu P&J przy Centrum Upowszechniania Kultury w Szydłowie w ramach zadania pn. „Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę infrastruktury komunikacyjnej łączącej jednostki poprzez poprawę infrastruktury komunikacyjnej łączącej jednostki osadnicze Pilskiego OSI w Gminie Szydłowo”

Termin wykonania prac: od 03.12.2019 r. do 06.07.2020 r.

Koszt inwestycji: 510 103,32 zł brutto

Wartość dofinansowania: 85% wartości projektu

Zadanie finansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego; Oś priorytetowa 3 Energia, Działanie 3.3. Wspieranie  strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska, Poddziałanie 3.3.1 Inwestycje w obszarze transportu miejskiego.

Wykonawca robót: Roboty Drogowo Budowlane Jacek Karpinski, ul. Norwida 9,  77-400 Złotów

Zakres robót: W ramach inwestycji przewidziano wykonanie drogi manewrowej o szerokości 5,00 m oraz 54 miejsc parkingowych w tym 4 dla osób niepełnosprawnych. Zaprojektowano 50 miejsc parkingowych o wymiarach 2,50 x 5,00 m oraz 4 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych o wymiarach 3,60 x 5,00 m. Dodatkowo wykonany został plac o wymiarach 3,70 x 7,90 m na którym przewidziano montaż elementów małej architektury:

- wiata na rowery o wym. 4,38 x 2,213 m oraz wys. 2,46 m – 1 szt.

- stojaki rowerowe o szer. 1,00 m oraz wys. 0,80 m – 4 szt.

- ławka o wym. 1,80 x 0,55 m (wys. siedziska 0,44 m) – 1 szt.

- stacja naprawy rowerów – 1 szt.

- kosz na śmieci o wym. 0,48 x 0,40 x 1,25 m – 1 szt.

Nawierzchnię dróg manewrowych oraz placu pod elementy małej architektury zaprojektowano z kostki betonowej gr. 8 cm, natomiast nawierzchnię miejsc parkingowych z płyt ażurowych.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Ok