Piątek, 09 czerwca 2023
Imieniny: Anna, Pelagia, Felicjan
pochmurno
20°C
Powróć do: Dla Mieszkańca

Akademia Rodziny

6.09.2022 Konferencja Sytuacja dziecka w rodzinie uwikłanej w przemoc – jak skutecznie pomagać, zadania instytucji zgodnie z procedurą „ Niebieskie Karty”

Nagranie z konferencji: https://gopsszydlowo.naszops.pl/przeciwdzialanie-przemocy-w-rodzinie/http
______________________________________

W ramach Programu Osłonowego "Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie" Gmina Szydłowo otrzymała dotację z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej na realizację zadania publicznego pn. "Siła i moc jest w rodzinie".

Całkowity koszt zadania publicznego: 40 300 zł.
Dotacja: 21 923 zł (procentowy udział dotacji, w całkowitych kosztach zadania publicznego wynosi nie więcej niż 80%)
Wkład własny: 18 377 zł. 

Projekt będzie realizowany do 31.12.2021 r.

Projekt został przygotowany i będzie realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szydłowie.

 

Cele projektu to:

1. Skuteczne i efektywne zwalczanie przeciwdziałanie przemocy w rodzinie;

2. Podnoszenie wrażliwości społecznej oraz świadomości mieszkańców gminy wobec przemocy w rodzinie poprzez działania informacyjno-edukacyjne.


Zadania:

Głównym celem Programu jest wzmocnienie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji lokalnych systemów przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Gmina Szydłowo realizuje projekt w ramach Priorytetu I Rozwój działań profilaktycznych mających na celu podniesienie świadomości społecznej na temat zjawiska przemocy w rodzinie.  W ramach projektu zaplanowano następujące działania: 

Działanie 1. Promocja działań projektowych – bieżące informowanie o wydarzeniach zwianych z realizacją projektu  na plakatach, w mediach społecznościowych i stronach Urzędu Gminy i GOPS.

Działanie 2. Działania mające na celu zwiększenie świadomości społeczności lokalnej – uruchomione zostaną w ramach tego działania Lokalne Kampanie społeczne w postaci:

  • konferencji (50 osób stacjonarnie plus online), 
  • wydarzenie kulturalne w postaci koncertu, w czasie którego będą dystrybuowane ulotki z informacjami skierowanymi dla dzieci, rodziców, nauczycieli, sprawców przemocy, osób dotkniętych przemocą  i seniorów

Działanie 3. Działania edukacyjne nakierowane na rodziny z dziećmi mające na celu zdobycie przez rodziców wiedzy z zakresu prawidłowego wypełniania funkcji opiekuńczej – w szczególności organizacja czasu wolnego zwłaszcza w czasie pandemii, nabycie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Zdobycie wiedzy z zakresu promowania i wdrażania w życie codzienne prawidłowych metod wychowawczych. Opracowanie i realizacja zadań w ramach "Szkoły dla rodziców".

Działanie 4. Działania skierowane dla seniorów z gminy Szydłowo w celu upowszechniania wiedzy na temat bezpieczeństwa na co dzień oraz przestępstw popełnianych w rodzinie – pogadanki i mini wykłady.

→ Działania realizowane w ramach projektu "Siła i moc jest w rodzinie": https://gopsszydlowo.naszops.pl/realizowane-projekty/sila-i-moc-jest-w-rodzinie

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Ok