Czwartek, 07 grudnia 2023
Imieniny: Agata, Ambroży, Marcin
śnieg
-3°C

Małe Granty

 Tryb „małych grantów” jest trybem bez konkursowym uruchamianym przez organizacje na podstawie złożonej oferty na realizację zadania publicznego. Nabór ofert w ramach procedury 19 a z pominięciem otwartych konkursów ofert odbywa się w trybie ciągłym (przez cały rok), do wysokości zabezpieczonych środków.

Zapraszamy do składania  ofert na rok 2023 r.

 • Łączna wysokość środków przeznaczonych na realizacje zadań z pominięciem otwartego konkursu ofert  (art. 19a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie)  w budżecie Gminy Szydłowo na rok 2023 wynosi 24 000 zł.

 

 Terminy ustawowe na rozpatrywanie ofert składanych w trybie art. 19a tzw. Małych Grantów:

 •  W terminie do 7 dni roboczych  od daty wpłynięcia oferty organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego uznaje celowość realizacji zadania.
 • Następnie na okres 7 dni zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, w siedzibie organu jednostki samorządu terytorialnego, oraz na stronie www.szydlowo.pl. Każdy w terminie 7 dni od daty zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące oferty.
 • Po rozpatrzeniu uwag, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego przystępuje niezwłocznie do podpisania umowy - około 3-4 dni.
 • Przekazanie środków następuje w terminie do 14 dni od daty podpisania umowy.
 • W terminie 30 dni od zakończenia zadania należy złożyć sprawozdanie z realizacji zadania publicznego.
Zaleca się składanie ofert w trybie art. 19a  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  przynajmniej 30 dni przed planowanym wydarzeniem.
 
LISTA OFERT ZGŁOSZONYCH W 2023 r. w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie tzw. "Małych Grantów"

NAZWA ORGANIZACJI

 

TYTUŁ ZADANIA/

OFERTA

 KWOTA PRZYZNANEJ

DOTACJI

TERMINY

REALIZACJI 

NUMER UMOWY

 

TERMIN

SPRAWOZDANIA

 Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Gądek, Kłoda i Pokrzywnica

"Degustacja tradycyjnych polskich potraw na koncercie Kolęd"

 2500 zł

 02.01-31.01.2023

1/526/2023 do 02.03.2023

  Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych „Dobrzyca”

  Wydarzenie charytatywne w Dobrzycy 

1500 zł

 15.01-28.02.2023

2/526/2023 do 30.03.2023   

Stowarzyszenie OdNowa Zawada   

 Integracyjny spływ kajakowy dla mieszkańców Sołectwa Nowa Zawada "Nowa Zawada Płynie z Prądem"

1300 zł   

15.05-12.08.2023

4/526/2023 do 11.09.2023

Koło Gospodyń Wiejskich Stylowe KGW Szydłowo

Disko Party Młodych

1400 zł   

30.01-28.02.2023

3/526/2023  do 30.03.2023

KGW Pokrzywnica   

 Międzypokoleniowe spotkanie          

1000 zł

01.02-28.02.2023

5/526/2023 do 30.03.2023

  Przyjazna Wieś Zawada

  Zawada Spotkanie z Modą na Dzień Kobiet 

1500 zł   

01-31.03.2023

8/526/2023 do 30.04.2023

Stowarzyszenie Biegaczy Gminy Szydłowo

Wspólny jubileusz Gminy Szydłowo i Stowarzyszenia Biegaczy Gminy Szydłowo 

4000 zł

01.03-26.05.2023

7/526/2023    do 15.06.2023

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Gądek, Kłoda i Pokrzywnica

Biesiada kobiet z trzech wsi 

1000 zł

04.03-31.03.2023

6/526/2023 do 30.04.2023

Stowarzyszenie Różana Wieś

  Japoński wieczór z sushi 

1000 zł

 01.03-15.06.2023

9/526/2023 do 15.07.2023

Koło Pszczelarzy w Szydłowie

Sztandar Koła Pszczelarzy w Szydłowie 

1500 zł

            01.04-18.07.2023

10/526/2023 do 17.08.2023

Stowarzyszenie Przyjaciół Sołectwa Leżenica-Kolonia

Dożynki Sołeckie 

Dzień Dziecka w Leżenicy-Kolonii 

2000 zł

1000 zł

15.08-12.10.2023

10.06-15.08.2023

12/526/2023

11/526/2023

 do 14.09.2023

do 11.11.2023

Stowarzyszenie "Różana Wieś" 

 Spływajmy razem 

1000 zł

 15.07-30.09.2023

14/526/2023  do 30.10.2023

Koło Gospodyń Wiejskich Stylowe KGW    Szydłowo

Stylowe rodzinne świętowanie  w 50 urodziny Gminy Szydłowo w kajakach i Stylowa Biesiada

1000 zł   

15.05-30.09.2023

13/526/2023  do 30.10.2023

Stowarzyszenie Chór Di Ortica

Warsztaty dla chórzystów z emisji głosu       

1200 zł

03.04-30.06.2023

15/526/2023  do 30.07.2023   

UKS Junior Szydłowo

UKS Junior - Zdrowo przez Sport

400 zł   

04.05-31.05.2023

16/526/2023  do 30.06.2023

OSP Stara Łubianka

Kapsuła czasu   

400 zł   

15.08-31.08.2023

  do 30.09.2023

 

LISTA OFERT ZGŁOSZONYCH W 2022 r. w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie tzw. "Małych Grantów"

Łączna wysokość środków przeznaczonych na realizacje zadań z pominięciem otwartego konkursu ofert  (art. 19a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie)  w budżecie Gminy Szydłowo na rok 2022 wynosiła 22 000 zł.

 

NAZWA ORGANIZACJI

TYTUŁ ZADANIA/

OFERTA

KWOTA PRZYZNANEJ DOTACJI

TERMINY REALIZACJI

 

NUMER UMOWY 

 

TERMIN SPRAWOZDANIA

Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych

" Dobrzyca"

Wydarzenie charytatywne w Dobrzycy

1424 zł

20.01-10.02.2022

1/524/2022 

do 11.03.2022 

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Trzech Wsi Gądek, Kłoda i Pokrzywnica

Warsztaty plastyczne połączone z konkursem

2000 zł

05.02-31.03.2022

2/524/2022 

do 30.04.2022

Uczniowski Klub Sportowy Junior

Zdrowo przez sport

2000 zł

05.09-30.11.2022

4/526/2022 

do 30.12.2022 

Nasze Dolaszewo Koło Gospodyń Wiejskich

Finał obchodów Dni Ziemi - wspólne budowanie budek lęgowych dla pogromców komarów Jerzyków

1000 zł

24.04-07.05.2022

 3/526/2022

do 06.06.2022  

Związek Plastyków Artystów Rzeczpospolitej Polskiej

Międzynarodowy Plener Planistyczny im. Jerzego Dudy Gracza Piła'22

1000 zł

15.06-30.07.2022

5/526/2022 

do 30.08.2022

Stowarzyszenie "Przyjazna Wieś Zawada"

Dzień Dziecka na Sportowo w Zawadzie

1500 zł

15.06-15.07.2022

6/526/2022 

do 15.08.2022 

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Trzech Wsi Gądek, Kłoda i Pokrzywnica

Dzień Dziecka w Pokrzywnicy

2000 zł

01.06-30.06.2022

 7/526/2022

do 30.07.2022

Stowarzyszenie "Różana Wieś"

Dywan z krokusów

1500 zł

30.08-30.11.2022

8/526/2022 

do 30.12.2022

Koło Gospodyń Wiejskich w Pokrzywnicy

Obycie z przyrodą

1400 zł

01.07-15.08.2022

9/526/2022 

do15.09.2022

Klub Sportowy LZS Iskra Szydłowo 

Dzień połki nożnej w GKS Szydłowo 

1000 zł 

20.06-20.09.2022 

 10/526/2024

do 20.10.2022 

Nasze Dolaszewo Koło Gospodyń Wiejskich 

Rodzinna Biesiada  Dolaszewska

1500 zł 

14.07-25.07.2022 

13/526/2022 

do 25.08.2022 

Kolo Gospodyń Wiejskich w Kotuniu

Piknik Rodzinny w Kotuniu

1500 zł

25.08-31.08.2022

11/526/2022 

do 30.09.2022

Stowarzyszenie Przyjazna Wieś Zawada

Wieś Zawada Wczoraj i Dzisiaj - Historia Nieznana

1300 zł

15.09-31.11.2022

14/524/2022

do 30.12.2022

Stowarzyszenie "Różana Wieś"

Poznajemy krajobraz Gminy Szydłowo 

 500 zł

15.07-30.09.2022 

15/524/2022 

do 30.10.2022 

KS Leżenica-Nowy Dwór

Dbamy o poziom płyty boiska

400 zł

01.08-30.09.2022

16/524/2022 

do 30.10.2022

Stylkowe KGW Szydłowo

Rodzinne kajaki i Stylowa Biesiada Szydłowian

500 zł

15.08-30.09.2022

17/526/2022

do 30.10.2022

Koło Gospodyń Wiejskich w Pokrzywnicy

Warsztaty Kulinarne

400 zł

14.11-16.12.2022

19/526/2022 

do 15.12.2022 

Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych "Dobrzyca"

Hej kolęda, kolęda!- koncert kolend i pastorałek z jarmarkiem bożonarodzeniowym w Dobrzycy

 

01-31.122022

rezygnacja 

 

Stylkowe KGW Szydłowo

Bowlingowy Turniej sportowy 

 500 zł

11-31.12.2022 

20/526/2022 

do 30.01.2023 

OSP Róża Wielka

Uroczystość podsumowaniadziałalnościratowniczej jednostek OSP Gminy Szydłowo oraz wręczenie odznaczeń 

500 zł 

14-31.12.2022 

21/526/2022 

 do 30.01.2022

 

Wyjaśnienia:

Małe Granty to małe dotacje na krótkoterminowe zadania/projekty z pominięciem otwartego konkursu ofert kierowane do Organizacji Pozarządowych czyli do NGO (z ang. non-government organization). Realizowane na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie art. 19a.

 • Zadania publiczne muszą mieścić się w sferach pożytku publicznego wskazanych w art.4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 • Wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie może przekroczyć kwoty 10 000 zł na jeden projekt.
 • Zadanie publiczne musi być zrealizowane w okresie nie przekraczającym 90 dni .
 • Łączna kwota środków finansowych przekazanych dla NGO  w jednym roku kalendarzowym, nie może przekroczyć kwoty 20 000 zł.
 • Złożone oferty przez organizacje pozarządowe umieszczane są w terminie 7 dni roboczych od dnia wpłynięcia oferty na 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) http://www.bip.szydlowo.pl/, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Szydłowo oraz na stronie internetowej urzędu.
 • Ogłoszenie o konkursie powinno zawierać określenie rodzaju zadania, które ma być dotowane oraz wysokość środków publicznych przeznaczonych na dotację.

 

 Dokumenty:

Oferta złożona przez organizacje musi zawierać:

 • opis zadania publicznego proponowanego do realizacji,
 • termin i miejsce realizacji zadania publicznego,
 • szacunkowa kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego,
 • informację o posiadanych przez organizację zasobach rzeczowych i kadrowych - sprzęt, osoby zaangażowane w realizację zadania,
 • planowana wysokość środków finansowych na realizację danego zadania pochodząca z innych źródeł,

 

Druk _Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego_ Załącznik nr 1

Druk_Uproszczone sprawozdanie z realizacji zadania publicznego_Załącznik nr 2

Klauzala Informacyjna RODO_Załącznik nr 3

Przykład_Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

Dokumenty dostępne także w zakładce Druki do pobrania

Wzór jest zgodny z rozporządzeniem z dnia 24 października 2018 r. wydanym przez Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego do ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 Archiwym - lista ofert zgłoszonych w trybie art. 19a ustawy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Rok 2021

→"Udział w Konkursie  Kulinarne Dziedzictwo-promocja potraw z Gminy Szydłowo"

→"Wspieranie i promocja kobiet aktywnych społecznie poprzez zakup strojów reprezentatywnych dla KGW"

"Rodzinna Biesiada Dolaszewska"

→" Rodzinne rajdowanie"

→"Dzień dziecka, koniec roku szkolnego, poczatek lata"

→"Sportowo kulturalna sobota w Dobrzycy"

→ "Spotkanie z historią-Dzień Dziecka"

→ "Dobry Uczynek dla Kłody"

→ "Świętowanie Dnia Ziemi połączone ze sprzątaniem Jeziora Kowalskiego oraz z poczęstunkiem dla wszystkich uczestników akcji"

→ "Skrzatuska Rampa" Parafia Wniebowzięcia NMPw Skrzatuszu

→ "Udział w Konkursie Nasze Kulinarne Dziedzictwo - promocja potraw w Gminy Szydłowo"

→ Wspieranie i promocja kobiet aktywnych społecznie poprzez zakup strojów reprezentacyjnych dla KGW Skrzatusz "Kobiety z Ikrą"

Rok 2020

→ Działalność charytatywna w Dobrzycy

→ Rajd rowerowo-pieszy "Witamy wakacje

→ Zjazd Szlachty Polskiej Kresów Wschodnich

→ Rodzinna biesiada dolaszewska

→ Prezentacja Drużyny ISKRA SZYDŁOWO

→ Wycieczka do Ustki - Morze

→ Festyn Rodzinny "Święto Pieczonego Ziemniaka na Koniec Lata"

→ Dzień Zakończenia Lata

→ Akcja Mikołajkowa oraz zakup jednolitych koszulek dla członkiń KGW w Dobrzycy - Dobrzyczanki Cuda Wianki - 50 szt.

 

 

PREZENTACJA - MAŁE GRANTY (DO POBRANIA)

 

Jak pozyskać dotację z budżetu gminy?

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Ok