Powróć do: Otwarty Konkurs Ofert

Archiwum Otwarty Konkurs Ofert

 Archiwum_OKO_2023_r

Ogłoszenia_OKO_2022 

Wyniki_OKO_2022 

WYNIKI OTWARTEGO KONKURS OFERT NA ROK 2021 

Zarządzenie Nr 215/2021 Wójta Gminy Szydłowo z dnia 18 października 2021 r

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w 2021r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
LP OFERTA TYTUŁ PUNKTACJA WARTOŚĆ ZADANIA WNIOSKOWANA KWOTA PRZYZNANA DOTACJA
1 GKS Szydłowo- LZS Iskra Szydłowo Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu 66 7 015,00 zł 6 000,00 zł 5 785,00 zł
2 Stowarzyszenie Gramy o Tarnowo Jesienny turniej piłki nożnej mieszkańców Tarnowa i Zabrodzia połączony z poczęstunkiem przygotowanym przez Panie z Koła Gospodyń oraz zakupem strojów piłkarskich dla zawodników 48 2 000,00 zł 2 000,00 zł 1 000,00 zł

 

 Pozostałe oferty nie otrzymały dofinansowania w związku z wyczerpaniem środków:

1. Stowarzyszenie Gramy o Tranowo oferta pn: "Jesienny spływ kajakowy poprzez okoliczne jeziora dla wszystkich mieszkańców Tarnowa i Zabrodzia".

Wartość zadania 2000 zł,  wnioskowana kwota dotacji 2000 zł ( punktacja  47).

 

Zapraszamy organizacje pozarządowe do  składania ofert w ramach otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w 2021 r.  w zakresie:

- wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Termin składania ofert: do  30 września 2021 r. godzina 15:30 w Urzędzie Gminy Szydłowo, Jaraczewo 2

ZARZĄDZENIE NR 189/2021 z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadań publicznych w2021 r. w zakresie wspierania i upowszechnaiania kultury fizycznej.

Komunikat o zmianie terminu dokonania wyboru ofert oraz ogłoszenia wyników konkursu: Informujemy, że termin dokonania wyboru ofert, o którym w art. 13 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1057), oraz ogłoszenia wyników konkursu został przedłużony do dnia 18 października 2021 r. z przyczyn organizacyjnych.

ZARZĄDZENIE NR 214/2021 z dnia 18 października 2021r. w sprawie powołania Komisji konkursowej ds. opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Gminy Szydłowo w 2021r.

 

OTWARTY KONKURS OFERT NA DOTACJE 2021 r.- edycja II

Przedstawiamy poniżej wyniki otwartego konkursu ofert .

WYNIKI II EDYCJI OTWARTEGO KONKURS OFERT NA ROK 2021 r. 

Zarządzenie Nr 174/2021 Wójta Gminy Szydłowo z dnia 23 sierpnia 2021 r.

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w 2021r. w zakresie działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym
LP OFERTA TYTUŁ PUNKTACJA WARTOŚĆ ZADANIA WNIOSKOWANA KWOTA PRZYZNANA DOTACJA
1 Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło Nr 6 w Jaraczewie "Poprawa sprawności seniorów- pobyt nad morzem" 60 8 000,00 zł 8 000,00 zł 6 000,00 zł
 
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w 2021r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
LP OFERTA TYTUŁ PUNKTACJA WARTOŚĆ ZADANIA WNIOSKOWANA KWOTA PRZYZNANA DOTACJA
1 Koło Gospodyń Wiejskich Nasze Dolaszewo "W zdrowym ciele zdrowy duch" 54 4 526,60 zł 3 635,00 zł 3 635,00 zł
 
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w 2021r. w zakresie działalność wspomagająca rozwój wspólnoty i społeczności lokalnej
LP OFERTA TYTUŁ PUNKTACJA WARTOŚĆ ZADANIA WNIOSKOWANA KWOTA PRZYZNANA DOTACJA
1 Stowarzyszenie Przyjazna Wieś Zawada "Warsztaty naukowe MAKRAMA" 55 6 800,00 zł 6 800,00 zł 6 600,00 zł
 
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w 2021r. w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
LP OFERTA TYTUŁ PUNKTACJA WARTOŚĆ ZADANIA WNIOSKOWANA KWOTA PRZYZNANA DOTACJA
1 Stowarzyszenie trzec wsi Gądek, Kłoda, Pokrzywnica "Odnowa biologiczna - zarybienie stawu w Pokrzywnicy" 60 2 000,00 zł 2 000,00 zł 2 000,00 zł
 
Podsumowanie II edycji Otwartego Konkursu Ofert 
Łączna wysokość wnioskowanych dotacji na realizacje zadania publicznego z budżetu Gminy Szydłowo w 2021 r. 20 435,00 zł
Łączna wysokość przyznanych dotacji na realizacje zadania publicznego z budżetu Gminy Szydłowo w 2021 r. 18 235,00 zł
PODSUMOWANIE 2021 r.
Łączna wysokość wnioskowanych dotacji na realizacje zadania publicznego z budżetu Gminy Szydłowo w 2021 r. 114 720,00 zł
Łączna wysokość przyznanych dotacji  na realizacje zadania publicznego z budżetu Gminy Szydłowo w 2021 r. 57 215,00 zł

 

 

Zapraszamy organizacje pozarządowe do  składania ofert w ramach otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w 2021 r.  w zakresie:

- działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym

ZARZĄDZENIE NR 153/2021 z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na realizacje zadań publicznych w 2021 r. w zakresie działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym.

- wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

ZARZĄDZENIE NR 154/2021 z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadań publicznych w2021 r. w zakresie wspierania i upowszechnaiania kultury fizycznej.

- działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

ZARZĄDZENIE NR 155/2021 z dnia 14 lipca w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadań publicznych w 2021 r. w zakresie działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

- ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego

ZARZĄDZENIE NR 156/2021 z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadań publicznych w 2021 r. w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

Oferty w zaklejonych kopertach z opisem "Otwarty Konkurs Ofert 2021" należy złozyć w sekretariacie Urzędu Gminy Szydłowo, adres: Jaraczewo 2 w terminie do 10 sierpnia 2021 r. do godziny 15:30.

  

 
WYNIKI OTWARTEGO KONKURS OFERT NA ROK 2021
ZARZĄDZENIE NR 28/2021 Z DNIA 26.01.2021 Wyniki otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w 2021r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury
LP OFERTA TYTUŁ WARTOŚĆ ZADANIA WNIOSKOWANA KWOTA PRZYZNANA DOTACJA
1 KGW w Dobrzycy Dobrzyczanki- Cuda Wianki „Zdrowa oraz sprawna mieszkanka Dobrzycy” 7 320,00 zł 6 320,00 zł 3 000,00 zł
2 Stowarzyszenie Orlik Piła „Turniej Wiosenny” 4 595,00 zł 3 265,00 zł 1 000,00 zł
3 Uczniowski Klub Sportowy 2014 Kotuń „Szkolenie dzieci w zakresie piłki nożnej” 9 890,00 zł 6 390,00 zł 3 000,00 zł
4 Uczniowski Klub Sportowy Junior „Dziecięcy Uśmiech” 9 690,00 zł 7 590,00 zł 3 000,00 zł
5 Stowarzyszenie Biegaczy Gminy Szydłowo „Biegamy i Pomagamy dzieciom” 36 600,00 zł 20 000,00 zł 10 000,00 zł
Razem 68 095,00 zł 43 565,00 zł 20 000,00 zł
ZARZĄDZENIE NR 29/2021 Z DNIA 26.01.2021 Wyniki otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w 2021r. w zakresie działalność wspomagająca rozwój wspólnoty i społeczności lokalnej
LP OFERTA TYTUŁ WARTOŚĆ ZADANIA WNIOSKOWANA KWOTA PRZYZNANA DOTACJA
1 Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych „Dobrzyca” „Noc Kupały i cuda wianki”-cykl wydarzeń tematycznych w Dobrzycy 5 460,00 zł 3 500,00 zł 2 000,00 zł
2 KGW W Dobrzycy Dobrzyczanki- Cuda Wianki Warsztaty twórcze z rękodzieła dla KGW Dobrzyczanki-Cuda Wianki 6 800,00 zł 6 800,00 zł 2 000,00 zł
3 Stowarzyszenie „Różana Wieś” Tworzymy ogród tematyczny”Różana Wieś” 5 625,00 zł 2 000,00 zł 2 000,00 zł
Razem 17 885,00 zł 12 300,00 zł 6 000,00 zł
ZARZĄDZENIE NR 30/2021 Z DNIA 26.01.2021 Wyniki otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w 2021r. w zakresie turystyki i krajoznawstwa
LP OFERTA TYTUŁ WARTOŚĆ ZADANIA WNIOSKOWANA KWOTA PRZYZNANA DOTACJA
1 Stowarzyszenie Gramy o Tarnowo „Go-Tarnowo” „Małe Bieszczady koło Tarnowa” 3 980,00 zł 3 980,00 zł 3 980,00 zł
Razem 3 980,00 zł 3 980,00 zł 3 980,00 zł
ZARZĄDZENIE NR 31/2021 Z DNIA 26.01.2021 Wyniki otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w 2021r. w zakresie działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym
LP OFERTA TYTUŁ WARTOŚĆ ZADANIA WNIOSKOWANA KWOTA PRZYZNANA DOTACJA
1 Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych”Dobrzyca” „Hawajskie party” – spotkanie integracyjne w ramach obchodów  dnia seniora 5 400,00 zł 4 400,00 zł 2 000,00 zł
2 Stowarzyszenie „Różana Wieś” Zakładamy ogródek przydomowy „Warzywno różane warsztaty wplecione w pory roku” 21 500,00 zł 18 500,00 zł 5 000,00 zł
Razem 26 900,00 zł 22 900,00 zł 7 000,00 zł
ZARZĄDZENIE NR 33/2021 Z DNIA 26.01.2021 Otwarty konkurs ofert na realizacje zadań publicznych w 2021r. W zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
LP OFERTA TYTUŁ WARTOŚĆ ZADANIA WNIOSKOWANA KWOTA PRZYZNANA DOTACJA
1 KGW W Dobrzycy Dobrzyczanki- Cuda Wianki „Dobrzyczanki -Cuda Wianki-kulturalna integracja na wspólnym wyjeździe 9 840,00 zł 8 640,00 zł 1 000,00 zł
2 Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalne „NDM” „Nasze Zabytki Inaczej” 1 000,00 zł 900,00 zł 0,00 zł
3 Ochotnicza Straż Pożarna w Szydłowie „Kultywowanie tradycji strażackich  Szydłowa 2 000,00 zł 2 000,00 zł 1 000,00 zł
Razem 12 840,00 zł 11 540,00 zł 2 000,00 zł
PODSUMOWANIE
Łączna wysokość wnioskowanych dotacji na realizacje zadania publicznego z budżetu Gminy Szydłowo w 2021 r. 94 285,00 zł
Łączna wysokość przyznanych dotacji na realizacje zadania publicznego z budżetu Gminy Szydłowo w 2021 r. 38 980,00 zł

 

 

Rok 2021 - ogłoszenie otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2021 r.: 

Zarządzenie nr 28/2021 z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadań publicznych w 2021 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Zarządzenie nr 29/2021 z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadań publicznych w 2021 r. w zakresie działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

Zarządzenie nr 30/2021 z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadań publicznych w 2021 r. w zakresie turystyki i krajoznawstwa

Zarządzenie nr 31/2021 z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadań publicznych w 2021 r. w zakresie działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym

Zarządzenie nr 32/2021 z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadań publicznych w 2021 r. w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego

Zarządzenie nr 33/2021 z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadań publicznych w 2021 r. w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Sprostowanie

Zarządzenie nr 47/2021 z dnia 8 lutego 2021 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w zarządzeniu nr 28/2021 Wójta Gminy Szydłowo w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadań publicznych w 2021 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Zarządzenie nr 48/2021 z dnia 8 lutego 2021 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w zarządzeniu nr 29/2021 Wójta Gminy Szydłowo w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadań publicznych w 2021 r. w zakresie działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

Zarządzenie nr 49/2021 z dnia 8 lutego 2021 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w zarządzeniu nr 30/2021 Wójta Gminy Szydłowo w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadań publicznych w 2021 r. w zakresie turystyki i krajoznawstwa

Zarządzenie nr 50/2021 z dnia 8 lutego 2021 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w zarządzeniu nr 31/2021 Wójta Gminy Szydłowo w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadań publicznych w 2021 r. w zakresie działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym

Zarządzenie nr 51/2021 z dnia 8 lutego 2021 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w zarządzeniu nr 32/2021 Wójta Gminy Szydłowo w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadań publicznych w 2021 r. w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego

Zarządzenie nr 52/2021 z dnia 8 lutego 2021 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w zarządzeniu nr 33/2021 Wójta Gminy Szydłowo w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadań publicznych w 2021 r. w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego


 I. Otwarty Konkurs Ofert to określone ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dotacje, które zostaną przyznane wybranym organizacjom przez władze publiczne. Konkurs jest ogłaszany w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) http://www.bip.szydlowo.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Szydłowo. Ogłoszenie o konkursie jest opublikowane z co najmniej 21-dniowym wyprzedzeniem od daty opublikowania ostatniego ogłoszenia. Ogłoszenie o konkursie powinno zawierać określenie rodzaju zadania, które ma być dotowane oraz wysokość środków publicznych przeznaczonych na dotację.

 II. Dokumenty -  druki dostępne są w zakładce druki do pobrania

Wzór jest zgodny z rozporządzeniem z dnia 24 października 2018 r. wydanym przez Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego do ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Oferta złożona przez organizacje musi zawierać:

  • szczegółowy opis zadania publicznego proponowanego do realizacji,
  • termin i miejsce realizacji zadania publicznego,
  • kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego,
  • informację o wcześniejszej działalności organizacji pozarządowej,
  • informację o posiadanych przez organizację zasobach rzeczowych i kadrowych - sprzęt, osoby zaangażowane w realizację zadania,
  • planowana wysokość środków finansowych na realizację danego zadania pochodząca z innych źródeł,
  • deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania publicznego.

III. Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowych. Pliki do pobrania poniżej:

1. Ogloszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowyck_RODO kandydat

2. Ogłoszenie o naborze kandydatów na czlonków komisji konkursowch_formularz kandydat

3. Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowych


 

Rok 2020 - dokumentacja dotycząca otwartego konkursu ofert

DO GÓRY
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Twoja przeglądarka blokuje powiadomienia. Kliknij Bezpieczna (Secure) i kliknij Zezwalaj
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.