Zapraszamy do kontaktu

Lokalizacja Urząd Gminy Szydłowo
Jaraczewo 2, 64-930 Szydłowo
Telefon Telefon:
+48 67 211 55 11
Fax Fax:
+48 67 216 12 36
E-mail E-mail:
urzad@szydlowo.pl

 

W celu skontaktowania się z nami zachęcamy do wypełnienia formularza kontaktowego lub kontaktu telefonicznego.

Formularz kontaktowy

Twoje dane
*Pola wymagane

Kierownictwo urzędu

Wójt Gminy

Zarządzanie Gminą  - TOBIASZ WIESIOŁEK

 

Telefon Telefon
+48 67 211 55 16
Fax NR POKOJU
10B
E-mail E-MAIL
urzad@szydlowo.pl

Referat Organizacyjno-Gospodarczy

Sekretarz Gminy - Iwona Mazur
Telefon Telefon
+48 67 211 55 14
Fax NR POKOJU
10A
E-mail E-MAIL
sekretarz@szydlowo.pl
Rada Gminy, sprawy organizacyjne, cmentarze - Dorota Grochocka
Telefon Telefon
+48 67 211 55 13
Fax NR POKOJU
12
E-mail E-MAIL
rada@szydlowo.pl
OBSŁUGA SEKRETARIATU - AGATA KOLASA-CICHOSTĘPSKA
Telefon Telefon
+48 67 211 55 11
Fax NR POKOJU
10
E-mail E-MAIL
urzad@szydlowo.pl
Sprawy organizacyjne - Marta Kamińska-Ostrowska
Telefon Telefon
+48 67 211 55 55
Fax NR POKOJU
10
E-mail E-MAIL
organizacyjny@szydlowo.pl
Kadry, płace - Anastazja Urbańska
Telefon Telefon
+48 67 211 55 40
Fax NR POKOJU
13
E-mail E-MAIL
kadry@szydlowo.pl
Pomoc administracyjna - Martyna Poźniak
Telefon Telefon
+48 67 211 55 08
Fax NR POKOJU
3
E-mail E-MAIL
pomoc@szydlowo.pl

 

Kierowca
Telefon Telefon
+48 604 517 952
Fax NR POKOJU
-
E-mail E-MAIL
-

REFERAT FINANSOWY

Skarbnik - Małgorzata Kubiś
Telefon Telefon
+48 67 211 55 27
Fax NR POKOJU
7B
E-mail E-MAIL
skarbnik@szydlowo.pl
Z-ca Skarbnika - Dorota Sierszuła
Wymiar podatków - Agnieszka Szwedowicz
Telefon Telefon
+48 67 211 55 18
Fax NR POKOJU
7
E-mail E-MAIL
wymiar@szydlowo.pl
Księg. podatkowa - Anna Śmigiel
Telefon Telefon
+48 67 211 55 31
Fax NR POKOJU
7
E-mail E-MAIL
podatki@szydlowo.pl
Księg. budżetowa - Marta Bukowiecka
Telefon Telefon
+48 67 211 55 44
Fax NR POKOJU
7A
E-mail E-MAIL
bank@szydlowo.pl
Księg. budżetowa - Svitlana Pavlenko
Telefon Telefon
+48 67 211 55 20
Fax NR POKOJU
7A
E-mail E-MAIL
ksiega@szydlowo.pl
Rozliczenia - Agnieszka Michalska
Telefon Telefon
+48 67 211 55 44
Fax NR POKOJU
7A
E-mail E-MAIL
rozliczenia@szydlowo.pl
Rozliczenia - Krystyna Radoniewicz
Telefon Telefon
+48 67 211 55 19
Fax NR POKOJU
7
E-mail E-MAIL
kasa@szydlowo.pl
Kontrola wewnętrzna, analizy, sprawozdawczość budżetowa - Mariusz Hut
Telefon Telefon
+48 67 211 55 20
Fax NR POKOJU
7A
E-mail E-MAIL
audyt@szydlowo.pl
Budżet - Daria Żebrowska
Telefon Telefon
+48 67 211 55 04
Fax NR POKOJU
7
E-mail E-MAIL
budzet@szydlowo.pl

REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH

Kierownik USC - Beata Olecka
Telefon Telefon
+48 67 211 55 22
Fax NR POKOJU
19
E-mail E-MAIL
usc@szydlowo.pl
Z-ca Kierownika USC - Elżbieta Mierzyńska
Telefon Telefon
+48 67 211 55 25
Fax NR POKOJU
17
E-mail E-MAIL
ewidencja@szydlowo.pl
Obrona cywilna, BHP, PPOŻ - Jacek Rachwalski
Telefon Telefon
+48 67 211 55 07
Fax NR POKOJU
17
E-mail E-MAIL
oc@szydlowo.pl

WYDZIAŁ ROZWOJU I GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Dyrektor Wydziału - Artur Kamiński

REFERAT OCHRONY ŚRODOWISKA (WRiGK)

Kierownik Referatu - Katarzyna Olecka
Ochrona środowiska, leśnictwo, rolnictwo - Katarzyna Czerwińska
Telefon Telefon
+48 67 211 55 36
Fax NR POKOJU
15
E-mail E-MAIL
srodowisko@szydlowo.pl
Środowisko, powietrze - Danuta Maciejewska
Telefon Telefon
+48 67 211 55 36
Fax NR POKOJU
15
E-mail E-MAIL
powietrze@szydlowo.pl
Rozliczenia, windykacja i edukacja ekologiczna - Olga Grączewska
Telefon Telefon
+48 67 211 55 32
Fax NR POKOJU
8
E-mail E-MAIL
ekologia@szydlowo.pl
Gospod. odpadami, rozliczenia, windykacja, azbest - Emilia Górzyńska
Telefon Telefon
+48 67 211 55 32
Fax NR POKOJU
8
E-mail E-MAIL
odpady@szydlowo.pl

REFERAT WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI (WRiGK)

Kierownik Referatu - Rafał Dreze
Zastępca Kierownika Referatu - Jakub Skarupa
Opłaty za wodę - Karina Pikulik-Szafrańska
Telefon Telefon
+48 67 211 55 42
Fax NR POKOJU
18
E-mail E-MAIL
oplaty@szydlowo.pl
Wodociągi - Miłosz Karalus
Telefon Telefon
+48 67 211 55 33
Fax NR POKOJU
18
E-mail E-MAIL
woda@szydlowo.pl
Stacje Uzdatniania Wody - Wojciech Szalwach
Telefon Telefon
+48 67 211 55 33
Fax NR POKOJU
18
E-mail E-MAIL
suw@szydlowo.pl
Inkasent - Andrzej Kloczkowski
Telefon Telefon
-
Fax NR POKOJU
-
E-mail E-MAIL
-

REFERAT GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I NIERUCHOMOŚCI

Kierownik Referatu - Małgorzata Wieczorek
Zastępca Kierownika - Dawid Kuna
Telefon Telefon
+48 67 211 55 02
Fax NR POKOJU
3A
E-mail E-MAIL
planowanie@szydlowo.pl
Gospodarka nieruchomościami - Paulina Jaremczuk
Telefon Telefon
+48 67 211 55 24
Fax NR POKOJU
1
E-mail E-MAIL
grunty@szydlowo.pl
Planowanie przestrzenne - Barbara Piechocka
Telefon Telefon
+48 67 211 55 23
Fax NR POKOJU
3
E-mail E-MAIL
plany@szydlowo.pl
Mienie gminne - Monika Rudnicka
Telefon Telefon
+48 67 211 55 03
Fax NR POKOJU
1
E-mail E-MAIL
zabudowane@szydlowo.pl
Warunki zabudowy i zagospodarowanie terenu - Weronika Szczepaniak
Telefon Telefon
+48 67 211 55 23
Fax NR POKOJU
3
E-mail E-MAIL
warunki@szydlowo.pl

REFERAT INWESTYCJI I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (WRiGK)

Kierownik Referatu - Bożena Lorenc
Zastępca Kierownika - Budownictwo - Rafał Ilnicki
Drogi - Marta Urbanik
Sołectwa - Faustyna Makowska
Telefon Telefon
+48 67 211 55 53
Fax NR POKOJU
4
E-mail E-MAIL
solectwa@szydlowo.pl
Inwestycje i zamówienia publiczne - Marta Mikołajewska
Telefon Telefon
+48 67 211 55 06
Fax NR POKOJU
4
E-mail E-MAIL
zamowienia@szydlowo.pl

REFERAT FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH, SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO I PROMOCJI

Kierownik Referatu - Agnieszka Nakoneczna
Telefon Telefon
+48 67 211 55 15
Fax NR POKOJU
9
E-mail E-MAIL
fundusze@szydlowo.pl
Marketing i komunikacja - Dominika Łoboda
Telefon Telefon
+48 67 211 55 48
Fax NR POKOJU
07
E-mail E-MAIL
promocja@szydlowo.pl
Fundusze zewnętrzne i społeczeństwo obywatelskie - Marzena Pilarczyk
Turystyka, sport, ochrona zdrowia - Danuta Nowak-Bogusławska
Telefon Telefon
+48 67 211 55 47
Fax NR POKOJU
6
E-mail E-MAIL
turystyka@szydlowo.pl

SAMODZIELNE STANOWISKA

Informatyka - Dariusz Furgała
Telefon Telefon
+48 67 211 55 38
Fax NR POKOJU
01
E-mail E-MAIL
admin@szydlowo.pl
Oświata, kultura - Anna Witkowska-Oleszyńska
Telefon Telefon
+48 67 211 55 34
Fax NR POKOJU
16
E-mail E-MAIL
oswiata@szydlowo.pl

CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH (budynek 2A)

Dyrektor - Elżbieta Danielska-Konopacka
Zastępca Dyrektora - Agnieszka Machowińska
Koordynator indywidualnych planów usług społecznych - Magdalena Jurkowska-Zublewicz
Organizator społeczności lokalnej - Klaudia Tamas
Telefon

Telefon
+48 788 191 692

Fax NR POKOJU
E-mail E-MAIL
tamas.k@gopsszydlowo.pl
Główna Księgowa - Wioletta Nowak
Telefon

Telefon
+48 67 211 55 28

Fax NR POKOJU
4
E-mail E-MAIL
nowak.w@gopsszydlowo.pl
Podinspektor ds. księgowości - Izabela Karczewska
Inspektor ds. kadr i płac - Anna Wiśniewska
Starszy pracownik socjalny - Maria Anna Rachwalska
Pracownik socjalny - Natalia Piasecka-Góźdź
Podinspektor ds. świadczeń - Agata Wójcik
Telefon

Telefon
+48 67 211 55 41

Fax NR POKOJU
6
E-mail E-MAIL
wojcik.a@gopsszydlowo.pl
Starszy podinspektor ds. świadczeń - Bożena Mieszczyk
Podinspektor ds. świadczeń - Joanna Wika
Telefon

Telefon
+48 67 211 55 30

Fax NR POKOJU
6
E-mail E-MAIL
wika.j@gopsszydlowo.pl
Pracownik socjalny - Magdalena Gnatek
Pracownik socjalny - Paulina Senska
Asystent rodziny - Marta Chaberska-Kowalska
Opiekun osoby starszej (Dzienny Dom Seniora w Róży Wielkiej) - Kinga Borkowska
Opiekun osoby starszej (Dzienny Dom Seniora w Róży Wielkiej) - Bożena Kałużyńska
Opiekun osoby starszej (Dzienny Dom Seniora w Róży Wielkiej) - Aneta Molska-Krupińska
DO GÓRY
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Twoja przeglądarka blokuje powiadomienia. Kliknij Bezpieczna (Secure) i kliknij Zezwalaj
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.