Powróć do: Dla Przedsiębiorcy...

Charakterystyka gospodarcza Gminy

Gmina Szydłowo to znakomite miejsce do zamieszkania i inwestowania. 
Trudno wyobrazić sobie lepszą lokalizację i perspektywy.

 

Dlaczego warto u nas zainwestować?

1. Dobra lokalizacja i dostępność komunikacyjna

Położona na pograniczu dwóch województw i krain geograficznych – w rozwidleniu ważnych dróg krajowych nr 10  i 11 wiodących z Warszawy do Szczecina i z Katowic do Koszalina, a także drogi wojewódzkiej nr 179 z Piły do Gorzowa. Posiadamy również połączenie kolejowe z Piłą i Szczecinem, a w odległości niewiele ponad 100 km znajdują się dwa międzynarodowe porty lotnicze – w Poznaniu i Bydgoszczy. Dodatkową zaletą jest sąsiedztwo z miastem powiatowym – Piłą.

Przez  teren  gminy  Szydłowo  przebiegają  drogi  krajowe:  10,  która  łączy Szczecin z Warszawą  oraz 11,  ze Śląska  przez  Wielkopolskę  do  Kołobrzegu w województwie zachodniopomorskim. Budowana jest w tym momencie także droga  ekspresowa  (S11).

Ponadto gminę  przecinają  drogi  wojewódzkie:  178  Wałcz-Oborniki, a  także  179  Piła-Rusinowo.  Pierwsza  prowadzi  dalej  w  kierunku  południowym z Obornik  do  Poznania,  a północnym  z  Wałcza  do  Kołobrzegu. Druga w kierunku zachodnim do Gorzowa Wielkopolskiego, a dalej do granicy z Niemcami, a w kierunku wschodnim do Piły uzyskując dostęp do innych szlaków komunikacyjnych we wszystkich kierunkach.

Gmina znajduje się w niewielkiej odległości od wielu dużych ośrodków przemysłowych i miejskich. Bezpośrednio graniczy z Piłą, a w promieniu od 15 do 35 km położone są miasta Wałcz, Złotów i Trzcianka

Dodatkowo jesteśmy oddaleni:
• od Poznania – o 112 km (około 2 godzin jazdy samochodem),
• od Kołobrzegu – o 155 km (około 2 godzin i 15 minut jazdy samochodem),
• od Warszawy – o 403 km (około 4 godzin i 30 minut jazdy samochodem).

Na  terenie  gminy  znajdują  się  dwie  stacje  kolejowe.  Pierwsza w  Szydłowie  – stacja PKP Szydłowo  Krajeńskie  leżąca  na  linii  Piła-Szczecin,  z której do Piły można dojechać w 13 minut, a do Wałcza w 25 minut. Podróż do stolicy województwa wielkopolskiego zajmuje od 2 godzin i 19 minut do 2 godzin i 45 minut. Dojazd  do  Bydgoszczy  zajmuje  około  2 godzin.  Do  stolicy  kraju  dojechać  można najszybciej w 5 godzin i 39 minut. Druga stacja kolejowa znajduje się w Starej Łubiance, położona jest przy  trasie  Piła-Szczecinek. Podróż do  Piły  zajmuje  stamtąd  12  minut,  do  Szczecinka 47 minut, natomiast do Ustki 3 godziny i 53 minuty. 

Możliwym  uzupełnieniem  sieci  komunikacyjnej,  którego  potencjał  nie  został  jeszcze w pełni  wykorzystany,  jest  lotnisko  w  Pile.  Od  siedziby  gminy  Szydłowo,  do  lotniska jest 15 km, natomiast ze Starej Łubianki – niecałe 10 km. W tym momencie lotnisko jest częściowo wykorzystywane w celach biznesowych, trwają pracę nad uruchomieniem na nim także ruchu pasażerskiego.

Dodatkowo na terenie gminy znajduje się niewielkie lotnisko w Krępsku z gruntowym pasem startowym. Lotnisko jest również w pewnym wymiarze wykorzystywane przez lokalnych przedsiębiorców.

 

 2.  Plan zagospodarowania przestrzennego 

Stabilna polityka podatkowa oraz szereg udogodnień w zakresie projektowania i prowadzenia procesów inwestycyjnych. Jesteśmy nastawieni na stwarzanie przychylnego klimatu i przestrzeni do rozwoju przedsiębiorczości i lokowania inwestycji właśnie na naszym terenie. 

Jesteśmy również otwarci na wsparcie nowych inwestycji poprzez uzgodnienie z inwestorami warunków zabudowy, tak by w miarę możliwości stworzyć odpowiednie warunki prawne do szybkiego rozpoczęcia prac.


W styczniu 2023 roku uchwalono Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego. Jest to niezwykle istotny dokument, który sporządzany dla całego obszaru Gminy Szydłowo. Określa on w sposób ogólny politykę przestrzenną i lokalne zasady zagospodarowania przestrzeni określając funkcję pożądaną lub mile widzianą na danym obszarze. Jest dokumentem planistycznym umożliwiającym gminie kształtowanie ładu przestrzennego, który służy mieszkańcom i poprawia jakość ich życia. Nowoczesna gospodarka przestrzenna wymaga określenia wartości podstawowych i fundamentalnych, kierujących się zasadą zrównoważonego rozwoju.

 

 3. Dostęp do infrastruktury 

Dostęp do sieci wodociągowej posiada już ponad 95% mieszkańców gminy. Jest ona regularnie modernizowana. Odprowadzaniem ścieków komunalnych z obszaru gminy zajmuje się zarządca sieci kanalizacyjnej Gwda Piła sp. z o.o. Na terenie gminy znajduje się 1 oczyszczalnia ścieków  - mechaniczno-biologiczna  o  przepustowości  120  m3/d,  zlokalizowana w miejscowości Dobrzyca. Na ten moment wodociągi obejmują ponad 50% zamieszkałych obszarów gminy, ale sieć wodociągową również jest wciąż modernizowana i rozbudowywana. Gmina jest także w części pokryta siecią gazową.

Operatorem sieci energii elektrycznej w gminie Szydłowo jest ENEA Operator Sp. z o.o. Oddział Dystrybucji w Poznaniu. Możliwości zaopatrzenia odbiorców w energię elektryczną na terenie gminy są wystarczające,  jednak  dla  przyszłych  odbiorców  sieć  ta wciąż jest rozbudowywana.


Na terenie gminy Szydłowo zlokalizowane są 2 instalacje bazujące na odnawialnych źródłach energii. Są to:

•  elektrociepłownia na biomasę zlokalizowana Skrzatuszu – jest to pierwsza  taka  instalacja w województwie  wielkopolskim,  biogazownia  rolniczo-utylizacyjna,  zasilana głównie odpadami z przemysłu przetwórczego,

•  elektrownia  wodna  w  Dobrzycy – zlokalizowana na 32,8 km rzeki Gwda, rocznie produkuje około 6 379 MWh energii elektryczne

Dostęp do internetu światłowodowego jest w niektórych obszarach Gminy. Sieć z roku na rok się powiększa. 

 

 4. Kapitał ludzki 

Atutem gminy są zasoby ludzkie. W gminie mieszka prawie 9,5 tys osób. Większość (64%) mieszkańców gminy jest w wieku produkcyjnym. Co piąty mieszkaniec (20,6%) jest natomiast w wieku przedprodukcyjnym.

Bezrobocie w gminie utrzymuje się na poziomie około 3,9%. Taki stopień bezrobocia oznacza z jednej strony, że nie stanowi on dużego obciążenia dla budżetu gminy, ale jednocześnie jest on wskazaniem, że na naszym terenie wciąż znajdują się osoby poszukujące nowego miejsca pracy.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie utrzymuje się na poziomie ok. 90% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce, co powoduje, że koszt pracownika jest tutaj mniejszy niż w wielu większych ośrodkach miejskich.

Bliskość zróżnicowanej oferty szkół zawodowych oraz wyższych uczelni (Piła) sprawia, że szydłowska młodzież może kształcić się dalej nie ponosząc dodatkowych kosztów.

 

5. Orientacja na biznes

Jesteśmy przygotowani, by pomóc naszym inwestorom przy załatwianiu formalności prawno-administracyjnych związanych z przygotowaniem i realizacją inwestycji. Możemy również wesprzeć Państwa przy wyborze odpowiedniej lokalizacji pod inwestycje zgodnie z Państwa wymaganiami. 

 

 6. Doświadczenie w relacjach inwestorskich

Gmina Szydłowo ma charakter rolniczy, ale coraz większe znaczenie w jej gospodarce zaczynają odgrywać gospodarstwa rybackie, zlokalizowane m.in. w Krępsku, Tarnowie, Zabrodziu, Kłodzie, Róży Wielkiej i Gądku. Oprócz produkcji ryb hodowlanych i narybku, istotnym elementem staje się ich przetwórstwo. Przetwory rybne z szydłowskich stawów są jedną z naszych kulinarnych specjalności i atrakcji. Sprzedaż nieprzetworzonej ryby przestała satysfakcjonować hodowców poszukujących nowych rozwiązań technologicznych i biznesowych. Uzupełnieniem działalności podstawowej staje się również agroturystyka oraz połowy rekreacyjne.

 Dziedziną, która po rolnictwie wybija się na czoło szydłowskiej gospodarki jest działalność  handlowo-serwisowa. Na terenie gminy mają siedziby m.in. firmy KM IMPORT Kożuchowski-Marciniak oraz KAGRO – obie ze Starej Łubianki, specjalizujące się w sprzedaży i serwisie ciągników siodłowych, naczep, samochodów ciężarowych oraz maszyn rolniczych dla wszystkich wielkości gospodarstw rolnych. Firmy oferują produkty najlepszych europejskich marek.

Wkrótce naszym eksportowym hitem mogą stać się kabinowe łodzie motorowe. Skrzatuskie Barracudy produkowane przez firmę OKIBOATS, pływają już po niemal wszystkich akwenach Europy, a samo przedsiębiorstwo nieustannie poszukuje nowych rozwiązań i poszerza swoją ofertę.

Ponadto na terenie gminy produkowane są materiały i kruszywa budowlane, wyroby aluminiowe, ceramika użytkowa, lampy oświetleniowe oraz na dużą skalę sadzonki drzew i krzewów, a także wiele odmian owoców – w tym borówkę amerykańską.


Wśród innych, ważnych podmiotów gospodarczych możemy zaliczyć:

•  Grupa   Producentów   Rolnych   “Nasze   zboże”   w   Nowym   Dworze   (działająca w branży rolnictwa)
•  Gospodarstwo  Szkółkarskie  Hinca  w  Dobrzycy  (produkcja  drzew i krzewów ozdobnych oraz uprawa borówki amerykańskiej)

 

7. Dobre miejsce z przyszłością

Gmina Szydłowo stała się w ostatnich latach atrakcyjnym miejscem do zamieszkania. Jak "grzyby po deszczu" rosną kolejne osiedla domów jednorodzinnych. Atrakcyjne położenie oraz czyste środowisko naturalne sprawiają, że coraz więcej osób chce się u nas zasiedlić, a mieszkalnictwo staje się nieodłączną i stabilną częścią lokalnej gospodarki. Setki budujących się domów to zlecenia dla licznej grupy wykonawców. Powstające domy trzeba przecież odpowiednio wyposażyć, urządzić przydomowe ogrody itd.

 

W przyszłości chcielibyśmy bardziej wykorzystać położenie geograficzne i przebieg dwóch ważnych szlaków komunikacyjnych, wzbogacając naszą mapę gospodarczą o inwestycje w logistykę oraz przetwórstwo owoców i runa leśnego. Posiadamy tereny inwestycyjne w kilku miejscowościach, na których można prowadzić działalność zarówno produkcyjną, jak i usługową. Szczegóły znajda Państwo w zakładce pn. "Tereny inwestycyjne w gminie Szydłowo".

 

Gmina_w_liczbach1  
Zapraszamy do kontaktu oraz wizyty w naszym urzędzie. 
Dodatkowych informacji udzieli Państwu Artur Kamiński – Dyrektor Wydziału Rozwoju i Gospodarki Komunalnej (pok. nr 2) lub telefonicznie pod nr: 67 211 55 52.

DO GÓRY
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Twoja przeglądarka blokuje powiadomienia. Kliknij Bezpieczna (Secure) i kliknij Zezwalaj
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.