Powróć do: Otwarty Konkurs Ofert

Nabór Członków do Komisji Konkursowej

Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych do zgłaszania kandydatur na członka komisji konkursowej ds. opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert.

Komunikat z dnia 05.02.2024 r.                                                                                       

 Wójt Gminy Szydłowo, działając na podstawie art. 15, ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowej otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2024 roku. 

Każdorazowo po ogłoszeniu konkursu Wójt Gminy Szydłowo, uwzględniając rodzaj zadania, na które został ogłoszony konkurs, powołuje do komisji konkursowej przedstawicieli organizacji pozarządowych z listy kandydatów na członków komisji konkursowych z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje biorące udział w konkursie ofert.

 W skład komisji mogą wchodzić osoby wskazane przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust 3 ww. ustawy, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

(a)   są obywatelami Rzeczypospolitej Polski i korzystają w pełni z praw publicznych,

(b)   nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności,

(c)   akceptują warunki uczestnictwa w pracach komisji konkursowych na zasadach nieodpłatności,

(d)   wyrażają zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury konkursowej dotyczącej rozpatrywania ofert.

 Zadania komisji konkursowej:

(a)   ocena formalna i merytoryczna ofert na realizację zadań publicznych złożonych do danego konkursu z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia,

(b)   zaopiniowanie złożonych ofert z uwzględnieniem warunków określonych w art. 15 ust. 1 i 2 ustawy oraz wymogów określonych w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert,

(c)   proponowanie rozdysponowania środków finansowych pomiędzy wybranymi ofertami.

Komisja konkursowa ma prawo działać bez przedstawicieli organizacji pozarządowych w przypadku, gdy:

(a)   żadna z organizacji nie wskaże kandydata,

(b)   wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach komisji,

(c)   powołana osoba podlega wyłączeniu na podstawie przepisów ustawy.

Każdy członek komisji konkursowej przed rozpoczęciem działalności komisji jest zobowiązany do złożenia pisemnego oświadczenia dotyczącego braku powodów do wykluczenia zgodnie z art. 24 § 1 ust. 1 KPA.

 Osoby wybrane do udziału w pracy komisji, przed przystąpieniem do oceny ofert zobowiązane są do zapoznania się z ustawą o pożytku publicznym i o wolontariacie oraz postanowieniami Uchwały Rady Gminy dot. Rocznego Programu Współpracy Gminy Szydłowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024”  

 

Udział w pracach komisji jest nieodpłatny. Zgłoszenie kandydatury winno nastąpić najpóźniej do dnia 9 lutego 2024 roku, do godz. 14.30 w siedzibie Urzędu, UG Szydłowo, Jaraczewo 2, 64-930 Szydłowo poprzez złożenie wypełnionego formularza zgłoszeniowego lub przesłanie jego obrazu elektronicznego na adres: spoleczenstwo@szydlowo.pl

Dokumenty:

Formularz_zgłoszeniowy_Kandydata

 Formularz_zgłoszeniowy_Kandydata 


Zarządzenie  Nr 53/2024 z dnia 12 lutego 2024 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej ds. opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Gminy Szydłowo w 2024 roku 

 

 

Pliki do pobrania:

Klauzula Informacyjna
Format: docx, 25.17 kB
Formularz Zgłoszeniowy Kandydata
Format: docx, 17.1 kB
DO GÓRY
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Twoja przeglądarka blokuje powiadomienia. Kliknij Bezpieczna (Secure) i kliknij Zezwalaj
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.