Czwartek, 07 grudnia 2023
Imieniny: Agata, Ambroży, Marcin
śnieg
-2°C

Otwarty Konkurs Ofert

OTWARTY KONKURS OFERT


I. Otwarty Konkurs Ofert to określone ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dotacje, które zostaną przyznane wybranym organizacjom przez władze publiczne. Konkurs jest ogłaszany w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) http://www.bip.szydlowo.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Szydłowo. Ogłoszenie o konkursie jest opublikowane z co najmniej 21-dniowym wyprzedzeniem od daty opublikowania ostatniego ogłoszenia. Ogłoszenie o konkursie powinno zawierać określenie rodzaju zadania, które ma być dotowane oraz wysokość środków publicznych przeznaczonych na dotację.

 II. Dokumenty -  druki dostępne są w zakładce druki do pobrania

Wzór jest zgodny z rozporządzeniem z dnia 24 października 2018 r. wydanym przez Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego do ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Oferta złożona przez organizacje musi zawierać:

  • szczegółowy opis zadania publicznego proponowanego do realizacji,
  • termin i miejsce realizacji zadania publicznego,
  • zakładane, mierzalne ilościowo rezultaty osiągnięte poprzez realizacje zadania
  • kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego,
  • informację o wcześniejszej działalności organizacji pozarządowej,
  • informację o posiadanych przez organizację zasobach rzeczowych i kadrowych - sprzęt, osoby zaangażowane w realizację zadania,
  • planowana wysokość środków finansowych na realizację danego zadania pochodząca z innych źródeł,
  • deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania publicznego.
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Ok