Poniedziałek, 02 października 2023
Imieniny: Sława, Dionizy, Teofil
pochmurno
14°C

Dostępność

Czym jest dostępność?

Możemy myśleć o dostępności jako o zapewnieniu tych samych możliwości wszystkim ludziom, bez względu na ich ograniczenia. 

Kogo dotyczy – czyli komu służy? 

Osoby ze szczególnymi potrzebami to osoba, która ze względu na swoje cechy zewnętrzne lub wewnętrzne, albo ze względu na okoliczności, w których się znajduje, musi podjąć dodatkowe działania lub zastosować dodatkowe środki w celu przezwyciężenia bariery, aby uczestniczyć w różnych sferach życia na zasadzie równości z innymi osobami.

Jakie obowiązki w zakresie dostępności muszą realizować same organizacje? 

Obowiązkiem każdej organizacji pozarządowej i podmiotu  realizującego zadanie publiczne finansowane ze środków dotacji jest zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Organizacje planując zadania musi odpowiedziec sobie na następujące pytania:

  • dostępność miejsca: gdzie realizujesz działania? 
  • dostępność informacji: do kogo, jak i gdzie komunikujesz o swoich działaniach?
  • dostępność oferty: dla kogo i co proponujesz?

Dostępność musi być zapewniony co najmniej w minimalnym wymiarze w trzech zakresach:

  •  architektonicznym

 Jeśli miejsce w którym organizacja realizuje zadanie każda osoba ( poruszująca się o kulach, na wózku, matka z dzieckiem) może wejść bez problemów oznacza to, że mamy do czynienia z projektowaniem uniwersalnym. 

  • cyfrowym

Czy treści na stronie lub w mediach społecznościowych są dostępne (dokumenty, prezentacje, zdjęcia, grafiki)? Czy materiały filmowe (spektakle, filmy) są osadzone w dostępnym odtwarzaczu/playerze? Czy treści na stronie lub w mediach społecznościowych są dostępne (dokumenty, prezentacje, zdjęcia, grafiki)? Czy materiały filmowe (spektakle, filmy) są osadzone w dostępnym odtwarzaczu/playerze? 

  •  informacyjno-komunikacyjnym

Dostępność informacyjno-komunikacyjną zapewnimy, gdy postaramy się o tłumaczenie na język migowy.

Ale zgodnie z ustawą nie mamy takiego obowiązku w każdym zadaniu. Na podstawie zapytania potrzeby np w formularzy zgłoszeniowym zapewnimy dostęp informacyjno-komunikacyjnym przygotowując informacje o zadaniu w tekście czytanym maszynowo, instalując system wspierający słyszenie, proste napisy.

 

Dostęp alternatywny może być stosowany tylko w indywidualnych przypadkach, jeśli ze względów w szczególności technicznych lub prawnych nie można zapewnić minimalnej dostępności. Może to polegać na:

  • zapewnieniu osobie ze szczególnymi potrzebami wsparcia innej osoby
  • wprowadzeniu takiej organizacji (pracy lub wydarzenia), która umożliwi obsługę osób (klientów) ze szczególnymi potrzebami,
  • zapewnieniu wsparcia technicznego, w tym wykorzystaniu nowych technologii.

 

Treść art.  6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Art. 6. Minimalne wymagania służące zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi

potrzebami obejmują:

1) w zakresie dostępności architektonicznej:

a) zapewnienie wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych budynków,

b) instalację urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązań architektonicznych w budynku, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych,

c) zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy,

d) zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego, o którym mowa w art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172),

e) zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób;

2) w zakresie dostępności cyfrowej – wymagania określone w ustawie z dnia 4 kwietnia 2019

r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych;

3) w zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej:

a) obsługę z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się, o których mowa w art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), lub przez wykorzystanie zdalnego dostępu online do usługi tłumacza przez strony internetowe i aplikacje,

b) instalację urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących, w szczególności pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia,

c) zapewnienie na stronie internetowej danego podmiotu informacji o zakresie jego działalności – w postaci elektronicznego pliku zawierającego tekst odczytywalny maszynowo, nagrania treści w polskim języku migowym oraz informacji w tekście łatwym do czytania,

d) zapewnienie, na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami, komunikacji z podmiotem publicznym w formie określonej w tym wniosku.

W indywidualnym przypadku, jeżeli organizacja lub podmiot nie jest w stanie, w szczególności ze względów technicznych lub prawnych, zapewnić dostępności osobie ze szczególnymi potrzebami w zakresie, o którym mowa w art. 6 ustawy o dostępności, podmiot ten jest obowiązany zapewnić takiej osobie dostęp  alternatywny.

Zapraszamy do odwiedzin strony ngo.pl gdzie opublikowane zostały materiały w przystępny sposób mówiące o dostepności. Podajemy także kilka przydatnych linków:

Co NGO musi wiedzieć o zapewnieniu dostepności ?

Jak zadbać o dostępność w sieci? Praktyczne wskazówki

 

Źródło informacji: publicystyka.ngo.pl

 

 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Ok