Gmina Szydłowo
Powróć do: Otwarty Konkurs Ofert

Archiwum Otwarty Konkurs Ofert

 Archiwum_OKO_2023_r

Ogłoszenia_OKO_2022 

Wyniki_OKO_2022 

WYNIKI OTWARTEGO KONKURS OFERT NA ROK 2021 

Zarządzenie Nr 215/2021 Wójta Gminy Szydłowo z dnia 18 października 2021 r

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w 2021r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
LP OFERTA TYTUŁ PUNKTACJA WARTOŚĆ ZADANIA WNIOSKOWANA KWOTA PRZYZNANA DOTACJA
1 GKS Szydłowo- LZS Iskra Szydłowo Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu 66 7 015,00 zł 6 000,00 zł 5 785,00 zł
2 Stowarzyszenie Gramy o Tarnowo Jesienny turniej piłki nożnej mieszkańców Tarnowa i Zabrodzia połączony z poczęstunkiem przygotowanym przez Panie z Koła Gospodyń oraz zakupem strojów piłkarskich dla zawodników 48 2 000,00 zł 2 000,00 zł 1 000,00 zł

 

 Pozostałe oferty nie otrzymały dofinansowania w związku z wyczerpaniem środków:

1. Stowarzyszenie Gramy o Tranowo oferta pn: "Jesienny spływ kajakowy poprzez okoliczne jeziora dla wszystkich mieszkańców Tarnowa i Zabrodzia".

Wartość zadania 2000 zł,  wnioskowana kwota dotacji 2000 zł ( punktacja  47).

 

Zapraszamy organizacje pozarządowe do  składania ofert w ramach otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w 2021 r.  w zakresie:

- wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Termin składania ofert: do  30 września 2021 r. godzina 15:30 w Urzędzie Gminy Szydłowo, Jaraczewo 2

ZARZĄDZENIE NR 189/2021 z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadań publicznych w2021 r. w zakresie wspierania i upowszechnaiania kultury fizycznej.

Komunikat o zmianie terminu dokonania wyboru ofert oraz ogłoszenia wyników konkursu: Informujemy, że termin dokonania wyboru ofert, o którym w art. 13 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1057), oraz ogłoszenia wyników konkursu został przedłużony do dnia 18 października 2021 r. z przyczyn organizacyjnych.

ZARZĄDZENIE NR 214/2021 z dnia 18 października 2021r. w sprawie powołania Komisji konkursowej ds. opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Gminy Szydłowo w 2021r.

 

OTWARTY KONKURS OFERT NA DOTACJE 2021 r.- edycja II

Przedstawiamy poniżej wyniki otwartego konkursu ofert .

WYNIKI II EDYCJI OTWARTEGO KONKURS OFERT NA ROK 2021 r. 

Zarządzenie Nr 174/2021 Wójta Gminy Szydłowo z dnia 23 sierpnia 2021 r.

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w 2021r. w zakresie działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym
LP OFERTA TYTUŁ PUNKTACJA WARTOŚĆ ZADANIA WNIOSKOWANA KWOTA PRZYZNANA DOTACJA
1 Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło Nr 6 w Jaraczewie "Poprawa sprawności seniorów- pobyt nad morzem" 60 8 000,00 zł 8 000,00 zł 6 000,00 zł
 
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w 2021r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
LP OFERTA TYTUŁ PUNKTACJA WARTOŚĆ ZADANIA WNIOSKOWANA KWOTA PRZYZNANA DOTACJA
1 Koło Gospodyń Wiejskich Nasze Dolaszewo "W zdrowym ciele zdrowy duch" 54 4 526,60 zł 3 635,00 zł 3 635,00 zł
 
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w 2021r. w zakresie działalność wspomagająca rozwój wspólnoty i społeczności lokalnej
LP OFERTA TYTUŁ PUNKTACJA WARTOŚĆ ZADANIA WNIOSKOWANA KWOTA PRZYZNANA DOTACJA
1 Stowarzyszenie Przyjazna Wieś Zawada "Warsztaty naukowe MAKRAMA" 55 6 800,00 zł 6 800,00 zł 6 600,00 zł
 
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w 2021r. w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
LP OFERTA TYTUŁ PUNKTACJA WARTOŚĆ ZADANIA WNIOSKOWANA KWOTA PRZYZNANA DOTACJA
1 Stowarzyszenie trzec wsi Gądek, Kłoda, Pokrzywnica "Odnowa biologiczna - zarybienie stawu w Pokrzywnicy" 60 2 000,00 zł 2 000,00 zł 2 000,00 zł
 
Podsumowanie II edycji Otwartego Konkursu Ofert 
Łączna wysokość wnioskowanych dotacji na realizacje zadania publicznego z budżetu Gminy Szydłowo w 2021 r. 20 435,00 zł
Łączna wysokość przyznanych dotacji na realizacje zadania publicznego z budżetu Gminy Szydłowo w 2021 r. 18 235,00 zł
PODSUMOWANIE 2021 r.
Łączna wysokość wnioskowanych dotacji na realizacje zadania publicznego z budżetu Gminy Szydłowo w 2021 r. 114 720,00 zł
Łączna wysokość przyznanych dotacji  na realizacje zadania publicznego z budżetu Gminy Szydłowo w 2021 r. 57 215,00 zł

 

 

Zapraszamy organizacje pozarządowe do  składania ofert w ramach otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w 2021 r.  w zakresie:

- działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym

ZARZĄDZENIE NR 153/2021 z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na realizacje zadań publicznych w 2021 r. w zakresie działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym.

- wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

ZARZĄDZENIE NR 154/2021 z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadań publicznych w2021 r. w zakresie wspierania i upowszechnaiania kultury fizycznej.

- działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

ZARZĄDZENIE NR 155/2021 z dnia 14 lipca w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadań publicznych w 2021 r. w zakresie działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

- ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego

ZARZĄDZENIE NR 156/2021 z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadań publicznych w 2021 r. w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

Oferty w zaklejonych kopertach z opisem "Otwarty Konkurs Ofert 2021" należy złozyć w sekretariacie Urzędu Gminy Szydłowo, adres: Jaraczewo 2 w terminie do 10 sierpnia 2021 r. do godziny 15:30.

  

 
WYNIKI OTWARTEGO KONKURS OFERT NA ROK 2021
ZARZĄDZENIE NR 28/2021 Z DNIA 26.01.2021 Wyniki otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w 2021r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury
LP OFERTA TYTUŁ WARTOŚĆ ZADANIA WNIOSKOWANA KWOTA PRZYZNANA DOTACJA
1 KGW w Dobrzycy Dobrzyczanki- Cuda Wianki „Zdrowa oraz sprawna mieszkanka Dobrzycy” 7 320,00 zł 6 320,00 zł 3 000,00 zł
2 Stowarzyszenie Orlik Piła „Turniej Wiosenny” 4 595,00 zł 3 265,00 zł 1 000,00 zł
3 Uczniowski Klub Sportowy 2014 Kotuń „Szkolenie dzieci w zakresie piłki nożnej” 9 890,00 zł 6 390,00 zł 3 000,00 zł
4 Uczniowski Klub Sportowy Junior „Dziecięcy Uśmiech” 9 690,00 zł 7 590,00 zł 3 000,00 zł
5 Stowarzyszenie Biegaczy Gminy Szydłowo „Biegamy i Pomagamy dzieciom” 36 600,00 zł 20 000,00 zł 10 000,00 zł
Razem 68 095,00 zł 43 565,00 zł 20 000,00 zł
ZARZĄDZENIE NR 29/2021 Z DNIA 26.01.2021 Wyniki otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w 2021r. w zakresie działalność wspomagająca rozwój wspólnoty i społeczności lokalnej
LP OFERTA TYTUŁ WARTOŚĆ ZADANIA WNIOSKOWANA KWOTA PRZYZNANA DOTACJA
1 Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych „Dobrzyca” „Noc Kupały i cuda wianki”-cykl wydarzeń tematycznych w Dobrzycy 5 460,00 zł 3 500,00 zł 2 000,00 zł
2 KGW W Dobrzycy Dobrzyczanki- Cuda Wianki Warsztaty twórcze z rękodzieła dla KGW Dobrzyczanki-Cuda Wianki 6 800,00 zł 6 800,00 zł 2 000,00 zł
3 Stowarzyszenie „Różana Wieś” Tworzymy ogród tematyczny”Różana Wieś” 5 625,00 zł 2 000,00 zł 2 000,00 zł
Razem 17 885,00 zł 12 300,00 zł 6 000,00 zł
ZARZĄDZENIE NR 30/2021 Z DNIA 26.01.2021 Wyniki otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w 2021r. w zakresie turystyki i krajoznawstwa
LP OFERTA TYTUŁ WARTOŚĆ ZADANIA WNIOSKOWANA KWOTA PRZYZNANA DOTACJA
1 Stowarzyszenie Gramy o Tarnowo „Go-Tarnowo” „Małe Bieszczady koło Tarnowa” 3 980,00 zł 3 980,00 zł 3 980,00 zł
Razem 3 980,00 zł 3 980,00 zł 3 980,00 zł
ZARZĄDZENIE NR 31/2021 Z DNIA 26.01.2021 Wyniki otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w 2021r. w zakresie działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym
LP OFERTA TYTUŁ WARTOŚĆ ZADANIA WNIOSKOWANA KWOTA PRZYZNANA DOTACJA
1 Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych”Dobrzyca” „Hawajskie party” – spotkanie integracyjne w ramach obchodów  dnia seniora 5 400,00 zł 4 400,00 zł 2 000,00 zł
2 Stowarzyszenie „Różana Wieś” Zakładamy ogródek przydomowy „Warzywno różane warsztaty wplecione w pory roku” 21 500,00 zł 18 500,00 zł 5 000,00 zł
Razem 26 900,00 zł 22 900,00 zł 7 000,00 zł
ZARZĄDZENIE NR 33/2021 Z DNIA 26.01.2021 Otwarty konkurs ofert na realizacje zadań publicznych w 2021r. W zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
LP OFERTA TYTUŁ WARTOŚĆ ZADANIA WNIOSKOWANA KWOTA PRZYZNANA DOTACJA
1 KGW W Dobrzycy Dobrzyczanki- Cuda Wianki „Dobrzyczanki -Cuda Wianki-kulturalna integracja na wspólnym wyjeździe 9 840,00 zł 8 640,00 zł 1 000,00 zł
2 Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalne „NDM” „Nasze Zabytki Inaczej” 1 000,00 zł 900,00 zł 0,00 zł
3 Ochotnicza Straż Pożarna w Szydłowie „Kultywowanie tradycji strażackich  Szydłowa 2 000,00 zł 2 000,00 zł 1 000,00 zł
Razem 12 840,00 zł 11 540,00 zł 2 000,00 zł
PODSUMOWANIE
Łączna wysokość wnioskowanych dotacji na realizacje zadania publicznego z budżetu Gminy Szydłowo w 2021 r. 94 285,00 zł
Łączna wysokość przyznanych dotacji na realizacje zadania publicznego z budżetu Gminy Szydłowo w 2021 r. 38 980,00 zł

 

 

Rok 2021 - ogłoszenie otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2021 r.: 

Zarządzenie nr 28/2021 z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadań publicznych w 2021 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Zarządzenie nr 29/2021 z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadań publicznych w 2021 r. w zakresie działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

Zarządzenie nr 30/2021 z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadań publicznych w 2021 r. w zakresie turystyki i krajoznawstwa

Zarządzenie nr 31/2021 z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadań publicznych w 2021 r. w zakresie działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym

Zarządzenie nr 32/2021 z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadań publicznych w 2021 r. w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego

Zarządzenie nr 33/2021 z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadań publicznych w 2021 r. w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Sprostowanie

Zarządzenie nr 47/2021 z dnia 8 lutego 2021 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w zarządzeniu nr 28/2021 Wójta Gminy Szydłowo w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadań publicznych w 2021 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Zarządzenie nr 48/2021 z dnia 8 lutego 2021 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w zarządzeniu nr 29/2021 Wójta Gminy Szydłowo w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadań publicznych w 2021 r. w zakresie działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

Zarządzenie nr 49/2021 z dnia 8 lutego 2021 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w zarządzeniu nr 30/2021 Wójta Gminy Szydłowo w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadań publicznych w 2021 r. w zakresie turystyki i krajoznawstwa

Zarządzenie nr 50/2021 z dnia 8 lutego 2021 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w zarządzeniu nr 31/2021 Wójta Gminy Szydłowo w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadań publicznych w 2021 r. w zakresie działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym

Zarządzenie nr 51/2021 z dnia 8 lutego 2021 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w zarządzeniu nr 32/2021 Wójta Gminy Szydłowo w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadań publicznych w 2021 r. w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego

Zarządzenie nr 52/2021 z dnia 8 lutego 2021 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w zarządzeniu nr 33/2021 Wójta Gminy Szydłowo w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadań publicznych w 2021 r. w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego


 I. Otwarty Konkurs Ofert to określone ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dotacje, które zostaną przyznane wybranym organizacjom przez władze publiczne. Konkurs jest ogłaszany w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) http://www.bip.szydlowo.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Szydłowo. Ogłoszenie o konkursie jest opublikowane z co najmniej 21-dniowym wyprzedzeniem od daty opublikowania ostatniego ogłoszenia. Ogłoszenie o konkursie powinno zawierać określenie rodzaju zadania, które ma być dotowane oraz wysokość środków publicznych przeznaczonych na dotację.

 II. Dokumenty -  druki dostępne są w zakładce druki do pobrania

Wzór jest zgodny z rozporządzeniem z dnia 24 października 2018 r. wydanym przez Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego do ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Oferta złożona przez organizacje musi zawierać:

  • szczegółowy opis zadania publicznego proponowanego do realizacji,
  • termin i miejsce realizacji zadania publicznego,
  • kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego,
  • informację o wcześniejszej działalności organizacji pozarządowej,
  • informację o posiadanych przez organizację zasobach rzeczowych i kadrowych - sprzęt, osoby zaangażowane w realizację zadania,
  • planowana wysokość środków finansowych na realizację danego zadania pochodząca z innych źródeł,
  • deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania publicznego.

III. Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowych. Pliki do pobrania poniżej:

1. Ogloszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowyck_RODO kandydat

2. Ogłoszenie o naborze kandydatów na czlonków komisji konkursowch_formularz kandydat

3. Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowych


 

Rok 2020 - dokumentacja dotycząca otwartego konkursu ofert