Czwartek, 07 grudnia 2023
Imieniny: Agata, Ambroży, Marcin
śnieg
-2°C
Powróć do: Informator

GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W SZYDŁOWIE 

Telefon:   67 211 55 45,  67 211 55 39 
Czynne w godzinach pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Jaraczewo 2a

Skład osobowy Komisji:

Skład osobowy Komisji:

1.      Katarzyna Miernowska - Przewodniczący Komisji

2.      Elżbieta Danielska – Konopacka – Sekretarz komisji 

3.       Elżbieta Mierzyńska - członek Komisji

4.      Maria Rachawalska – Członek Komisji

5.      Jacek Kliś - Członek Komisji

6.      Daniel Remiszewski - Członek Komisji

Podstawa prawna działania GKRPA:

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i Przeciwdziałaniu alkoholizmowi 
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii 
Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy domowej  z dnia 29 lipca 2005 r
 

PUNKT KONSULTACYJNY W SZYDŁOWIE

Punkt Informacyjno – Konsultacyjny dla osób uzależnionych i ich rodzin a także rodzin z problemem przemocy. W punkcie są prowadzone dyżury w następujących terminach:

świetlica Jaraczewo: 
pracownik socjalny – pierwszy poniedziałek miesiąca, w godz. 16.00 – 18.00, 

psycholog – drugi i trzeci  poniedziałek miesiąca, w godz. od 16.00 do 18.00, 

prawnik - czwarty poniedziałek miesiąca, w godz. od 16.00 do 18.00.

Dzienny Dom Seniora w Róży Wielkiej: pracownik socjalny – drugi poniedziałek miesiąca od 16.00 do 18.00.
 Stara Łubianka, ul Kościuszkowców 4 : od października 2023 r pracownik socjalny – trzeci poniedziałek miesiąca od 16.00 do 18.00,
Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się bezpośrednio do punktu lub umówić u rejonowego pracownika socjalnego. Telefony do pracowników socjalnych: 67 211 55 12 , 67 211 55 45, 67 211 55 01

Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Szydłowie

Jaraczewo 2a, nr tel. 67 211 55 12 , 67 211 55 45, 67 211 55 01, strona https://gopsszydlowo.naszops.pl/

Dzieci  w placówkach oświatowych  działających na terenie  Gminy Szydłowo

znajdą wsparcie u psychologa i pedagoga w siedzibach szkół, do których uczęszczają.

Do zadań Punktu Konsultacyjnego  należy:

motywowanie zarówno osób uzależnionych, jak i osób współuzależnionych do podjęcia psychoterapii w zakładach lecznictwa odwykowego, kierowanie do leczenia specjalistycznego,
motywowanie osób pijących ryzykownie i szkodliwie, ale nie uzależnionych do zmiany szkodliwego wzoru picia,
udzielanie wsparcia osobom po zakończonym leczeniu odwykowym,
rozpoznanie zjawiska przemocy domowej, udzielenie stosownego wsparcia i informacji o możliwościach uzyskania pomocy i powstrzymania przemocy,
inicjowanie interwencji w przypadku diagnozy przemocy domowej,
 

 

Pliki do pobrania:

FAS - Płodowy Zespół Alkoholowy
Format: pdf, 1022.57 kB
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Ok