Niedziela, 10 grudnia 2023
Imieniny: Julia, Judyta, Daniel
pochmurno
-2°C
Powróć do: Ochrona środowiska

Program sterylizacji i kastracji zwierząt właścicielskich

Informujemy, że z powodu wyczerpania środków zakończono nabór wniosków o dofinansowanie do zabiegów sterylizacji/kastracji zwierząt właścicielskich (psy/koty) na rok 2023, zgodnie z Uchwałą nr LXII/599/2023 Rady Gminy Szydłowo z dnia 24 marca 2023 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Szydłowo w roku 2023”.


Informujemy, że ruszył nabór wniosków o dofinansowanie do zabiegów sterylizacji/kastracji zwierząt właścicielskich (psy/koty) na rok 2023 zgodnie z Uchwałą nr LXII/599/2023 Rady Gminy Szydłowo z dnia 24 marca 2023 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Szydłowo w roku 2023”.

1.    Zamieszkałym na terenie Gminy Szydłowo właścicielom kotów i psów przysługuje dofinansowanie do zabiegów sterylizacji i kastracji w wysokości 60% zabiegu, nie więcej jednak niż 250 zł.

2. Dofinansowanie, o którym mowa w ust. 2, przyznaje się na wniosek pełnoletniej osoby zainteresowanej. 
Do wniosku załącza się:

1)    kserokopię dokumentu potwierdzającego prawo do zwierzęcia (książeczkę zdrowia psa/kota),

2)    kserokopię dokumentu potwierdzającego zaszczepienie psa przeciw wściekliźnie;

3)    fakturę (oryginał) od weterynarza za przeprowadzony zabieg kastracji/sterylizacji;

4)   kserokopię wpisu w książeczce zdrowia zwierzęcia o dokonanym zabiegu lub kopię świadectwa lekarsko- weterynaryjnego o przeprowadzonym zabiegu;

3. Dofinansowanie, o którym mowa w ust. 2, dotyczy zwierząt powyżej 6-go miesiąca życia oraz kwalifikujących się do zabiegu i znieczulenia ogólnego.

4. Właściciel kilku zwierząt może w roku kalendarzowym ubiegać się o przyznanie dofinansowania, o którym mowa w ust. 2, maksymalnie dwóch zwierząt. Dla każdego zwierzęcia należy złożyć odrębny wniosek.

5. Koszty niekwalifikowane do dofinansowania zabiegów obejmują: odrobaczanie, odpchlenie, szczepienia, opiekę stacjonarną po wykonaniu zabiegu, badania laboratoryjne (np. badanie krwi, moczu), EKG, USG, dodatkowe leczenie w razie nieprzewidzianych powikłań wynikających z samookaleczenia zwierzęcia z powodu niedopilnowania go przez właściciela oraz zapewnienie kaftanika pooperacyjnego/kołnierza dla zwierząt i transportu do/z gabinetu.

6. O przyznaniu dofinansowania decyduje kolejność złożeń kompletnych wniosków. Dofinansowanie limitowane jest wysokością środków przeznaczonych na ten cel w budżecie gminy.

7. Wyczerpanie środków na dofinansowanie, stanowi podstawę odmowy wypłaty dofinansowania.


Zapraszamy do kontaktu oraz wizyty w naszym urzędzie. 
Dodatkowych informacji udziela pracownik Referatu Ochrony Środowiska tel. 67 211 55 36, pokój nr 15.

 

Pliki do pobrania:

Uchwała LXII.599.2023
Format: pdf, 346.37 kB
Wniosek
Format: docx, 19.04 kB
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Ok