Niedziela, 10 grudnia 2023
Imieniny: Julia, Judyta, Daniel
śnieg
-2°C
Powróć do: Ochrona środowiska

Program dofinansowania zakupu kompostowników przydomowych

Dotacja celowa z budżetu Gminy Szydłowo na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w postaci zakupu kompostowników przydomowych do kompostowania odpadów biodegradowalnych.

Informujemy mieszkańców gminy Szydłowo, że od dnia 27 maja 2020 r. można składać wnioski o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie zakupu kompostowników przydomowych do kompostowania odpadów biodegradowalnych.

Zasady udzielania dotacji określa Uchwała Nr XXI/212/2020 Rady Gminy Szydłowo z dnia 5 maja 2020 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Szydłowo na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w postaci zakupu kompostowników przydomowych do kompostowania odpadów biodegradowalnych.

- dotacja obejmuje 100% kosztów zakupu kompostowników, jednak nie więcej niż 120 zł

- z dotacji mogą skorzystać mieszkańcy, posiadający tytuł prawny do nieruchomości

- do określonej nieruchomości może być złożony tylko jeden wniosek 

- dotacja nie może być przeznaczona na finansowanie wydatków poniesionych przed datą zawarcia umowy o udzielenie dotacji

- po zakwalifikowaniu wniosku Wójt Gminy Szydłowo zawiadomi podmiot ubiegający się o dotację o przyznaniu dotacji oraz terminie i miejscu podpisania umowy

- podstawą udzielenia dotacji jest zawarcie pisemnej umowy o udzielenie dotacji

- po wykonaniu inwestycji podmioty, które otrzymały dotację przekładają rozliczenie dotacji (tj. wniosek o rozliczenie kosztów zakupu kompostownika, kopię faktury lub rachunku potwierdzającego zakup kompostownika (z podaniem wartości VAT), oświadczenie o prawie do obniżenia kwoty należnego podatku VAT o kwotę podatku naliczonego lub ubiegania się o zwrot podatku VAT – jeśli dotyczy)

Wnioski rozpatruje się według kolejności ich wpływu do wyczerpania kwoty przeznaczonej na ten cel w budżecie Gminy Szydłowo.

Szczegółowych informacji udziela Referat ds ochrony środowiska, tel. 67/211-55-32 w godzinach pracy Urzędu, pok. 8.

Pliki do pobrania:

Uchwała Nr XXI/212/2020
Format: pdf, 393.96 kB
Wniosek PDF
Format: pdf, 66.49 kB
Wniosek DOC
Format: doc, 28 kB
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Ok