Gmina Szydłowo
Powróć do: Inwestycje 2020

Chodnik przy drodze powiatowej w Kotuniu

Zadanie prowadzone na zasadzie podpisanego porozumienia z Powiatowym Zarządem Dróg:

Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1164P w miejscowości Kotuń – kwota dofinansowania przez Gminę Szydłowo – 39 556,87 zł.

W ramach realizacji zadania inwestycyjnego wybudowano chodnik zlokalizowany w pasie drogowym drogi powiatowej na długości 172 mb. Zamówienie obejmowało budowę chodnika z masy bitumicznej o szerokości całkowitej 2,16 m, który będzie stanowił główny ciąg. Ponadto zamówienie obejmowało wykonanie utwardzenia dodatkowych nawierzchni z kostki betonowej na wysokości przystanku autobusowego oraz na dojściach do projektowanych przejść dla pieszych.