Gmina Szydłowo
Powróć do: Inwestycje 2021

Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Szydłowo w 2021 r.

Nazwa zadania: Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Szydłowo w 2021 r.

W roku 2021 wykonano zadania z zakresu rozbudowy oświetlenia drogowego na terenie Gminy Szydłowo:

  • dz. nr 4/43, dz. nr 4/45  Coch – rozbudowa oświetlenia drogowego – montaż latarni z oprawami LED na fundamentach w ilości 2 szt., ułożenie kabla YAKY 4x25 mm2 – długość 230 mb , montaż szafki oświetleniowej  ze sterowaniem, podłączenie instalacji, wykonanie badań i pomiarów powykonawczych.

Wartość prac:  20.000,00 zł brutto

  • dz. nr 117/1  Skrzatusz – budowa oświetlenia i skrzynki elektrycznej na placu przy jeziorze w Skrzatuszu – ułożenie kabla energetycznego YAKY 4*35mm2 około 70mb, ułożenie uziemienia ok. 70mb, montaż słupów oświetleniowych, montaż fundamentów do słupów, montaż opraw Philips BRP 102 55/740 – 2 szt., montaż skrzynki elektrycznej, wykonanie pomiarów elektrycznych, 3 sztuki opraw V-TAC VT 101ST 100W wraz z wysięgnikiem na słupach fi 50*50.

Wartość prac:  20.660,84 zł brutto

  • dz. nr 157  Dolaszewo – montaż dwóch lamp oświetleniowych w miejscowości Dolaszewo – ułożenie kabla energetycznego YAKY 4*35mm2 ok. 72mb, montaż słupów oświetleniowych Toronto 2 szt., montaż fundamentów do słupów – 2 szt., montaż opraw Led typu BRP102 55/740 – 2 szt. montaż bednarki ocynkowanej 30*4 – montaż rury karbowanej dwuściennej KF 75 – 75 mb.

Wartość prac: 6.843,86 zł brutto

  • dz. nr 77/3   Jaraczewo – montaż lamp parkowych w Jaraczewie – ułożenie kabla energetycznego YAKY 4*35 mm2 około 75mb, montaż słupów oświetleniowych Ariel Toronto 7mb – 1 szt., montaż fundamentów do słupów – 1 szt., montaż opraw Philips BRP 102 55/740 – 1 sztuka, montaż skrzynki elektrycznej, wykonanie pomiarów elektrycznych, wykonanie dokumentacji powykonawczej i geodezyjnej.

Wartość prac: 12.876,95 zł brutto

  • doświetlenie przejścia dla pieszych dla pieszych w m. Jaraczewo przy przychodni – wykonanie projektu elektrycznego, zakup i montaż słupa wraz z oprawą , ułożenie kabla YAKY 4x35 mm2 – 30 mb, wykonanie uziemienie słupa, wykonanie pomiarów elektrycznych, dokumentacji powykonawczej i inwentaryzacji geodezyjnej.

Wartość prac: 7.418,05 zł brutto

 

Wartość prac ogółem: 67 799,70 zł brutto