Gmina Szydłowo
Powróć do: Inwestycje 2020

Świetlica wiejska w Jaraczewie

Nazwa zadania: Budowa świetlicy wiejskiej w Jaraczewie

Termin wykonania prac: od 17.09.2019 r. do 14.05.2020 r.

Koszt inwestycji: 475 000,00 zł brutto

Wartość dofinansowania: 63,63% wartości projektu

Inwestycja współfinansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, operacje typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”.

Wykonawca robót: Usługi Budowlane Justyna Sykut, Rusinowo 32, 78-640 Tuczno

Zakres robót: Budynek świetlicy wiejskiej wykonano jako niepodpiwniczony, częściowo z poddaszem nieużytkowym w technologii tradycyjnej.

Parametry budynku:

- powierzchnia zabudowy – 140,57 m2

- powierzchnia użytkowa – 90,10 m2

- kubatura – 653,80 m3

- wysokość budynku w kalenicy – 5,75 m

W ramach inwestycji wykonano następujący zakres prac:

- roboty ogólnobudowlane: fundament, posadzki, konstrukcje ścienne, strop nad parterem, konstrukcja dachowa z pokryciem, stolarka, elewacje, prace wykończeniowe wewnętrzne;

- roboty sanitarne: instalacja wodna, instalacja kanalizacyjna;

- roboty elektroenergetyczne: zalicznikowa linia zasilająca od ZK1x-1P do budynku, rozdzielnica, instalacja elektryczna + zasilanie, instalacja dla potrzeb internetu, instalacja piorunochronna i połączeń wyrównawczych, prace regulacyjno-pomiarowe;

- zagospodarowanie działki z przyłączami: roboty drogowe, instalacja kanalizacyjna, przyłącze wodociągowe, zieleń trawiasta.