Gmina Szydłowo
Powróć do: Inwestycje 2020

Termomodernizacja budynku OSP w Róży Wielkiej

Nazwa zadania: Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Róży Wielkiej 

Termin wykonania prac: od 24.11.2020 r. do 28.12.2020 r.

Koszt inwestycji: 75.893,50 zł brutto

Inwestycja została dofinansowana z WFOŚiGW w Poznaniu kwotą 30 000 zł

Wykonawca robót: NOVA TERM Sp. z o.o. Sp.k., Al. Powstańców Wlkp. 163a lok. 6, 64-920 Piła  

Zakres robót: Przedmiot zamówienia obejmował roboty rozbiórkowe, demontażowe i montażowe, ocieplenie ścian fundamentowych, docieplenie ścian zewnętrznych styropianem gr. 15 cm o wsp. 0,032 W/(m2K), ocieplanie stropodachu budynku przy pomocy styropapy gr. 25 cm o wsp. 0,04 W/(m2K), wykonanie opaski betonowej wokół budynku.

Roboty termomodernizacyjne budynku OSP w Róży Wielkiej –  ocieplenie stropodachu styropapą gr. 25 cm, powierzchnia - 100m2, przewodzenie ciepła λ= 0,040 W/mK,  ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem o gr. 15 cm, metodą bezspoinową, wykończenie tynkiem powierzchnia - 145m2, przewodzenie ciepła λ= 0,032 W/mK,