Gmina Szydłowo
Powróć do: Inwestycje 2022

Wykonanie nakładki w miejscowości Dolaszewo

TERMIN WYKONANIA PRAC:  od 15.11.2022 r. do 13.12.2022 r.

KOSZT INWESTYCJI: 309 000,00 zł brutto

 

WYKONAWCA:  T-BITUM Sp. z o.o.,

ul. Klasztorna 17, 62-130 Gołańcz

                              

ZAKRES PRAC:

Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie remontu drogi poprzez nakładkę bitumiczną w 2 warstwach po 4 cm na podbudowie z KŁSM 0/31,5 mm oraz warstwie odcinającej Rm=5,0 MPa gr. 15 cm wraz z utwardzeniem poboczy o łącznej długości inwestycji wynoszącej 181,58 m.