Poniedziałek, 02 października 2023
Imieniny: Sława, Dionizy, Teofil
pochmurno
14°C

"Pokrzywnica Wita - mała infrastruktura turystyczna i rekreacyjna przy stawie"

Ocena 0.00/

W ramach Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze" na lata 2014-2020 Gmina Szydłowo otrzymała dofinansowanie na realizację zadania pt.: "Pokrzywnica Wita - mała infrastruktura turystyczna i rekreacyjna przy stawie".

Cel Operacji:  Zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności turystycznej obszaru NGR,

Cel szczegółowy II.3 Poprawa dostępu mieszkańców obszaru NGR do publicznej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej

W ramach projektu zmodernizowany zostanie przystanek z wykorzystaniem technologii proekologicznych,  zamontowana zostanie wiata rowerowa co pozwoli zabezpieczyć rowery mieszkańców korzystających z komunikacji publiczne, ale także turystów rowerowych, którzy odwiedzają  okolice. Montaż elementów małej architektury (ławek i tablic edukacyjnych, koszy) wydzieli strefę relaksu i edukacji. Tablice przedstawiać będą ekosystem wodny i edukować z zakresy znaczenia wód śródlądowych i ich zanieczyszczeń, dodatkowo przybliżymy najmłodszym florę i faunę stawu w Pokrzywnicy. Zewnętrzna mapa turystyczna będzie promować atrakcje turystyczne regionu, aktywność sportową nad wodami oraz rowerową. Dzięki realizacji tego projektu powstanie infrastruktura turystyczna i rekreacyjna z której korzystać będą mieszkańcy oraz turyści. Upowszechnione zostaną informacje o zasobach przyrodniczych, historycznych i zabytkowych obszaru NGR.

Zadanie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego w ramach priorytetu 4 "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”, w ramach zakresu operacji, tj. propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego(§ 7 pkt 1 lit. a): 
a) tworzenie, rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, przeznaczonej na użytek publiczny, historycznie lub terytorialnie związanej z działalnością rybacką.

Całkowity Koszt zadania: 64 036,44 zł

Kwota dofinansowania: 19 190,00 zł

Wkład własny gminy: 44 846,44 zł

„Pokrzywnica_Wita_–_mała_infrastruktura_turystyczna_i_rekreacyjna_przy_stawie” 

 

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Ok