Niedziela, 01 października 2023
Imieniny: Danuta, Igor, Remigiusz
pochmurno
14°C

Poprawa infrastruktury komunikacyjnej łączącej jednostki osadnicze Pilskiego OSI – Gmina Szydłowo

Ocena 0.00/

Przedmiotem projektu jest:

1. Budowa ścieżek rowerowych na odcinkach:

 • Cyk-Dolaszewo: 2 130,44 m (2,13044 km) oraz budowę (montaż) 32 lamp przy ścieżce;
 • Piła-Dobrzyca: 5 239,04 m (5,23904 km) oraz budowę (montaż) 41 lamp przy ścieżce (w tym przestawienie 2 słupów)

2. Budowa (Montaż) oświetlenia:

 • Dolaszewo: 13;
 • Dobrzyca: 27;
 • Szydłowo: 20;
 • Kotuń: 20.

Wyróżniono następujące zadania realizacji projektu:

 • Zadanie 1. Wybudowanie ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Dobrzyca - Piła
 • Zadanie 2. Wybudowanie ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Cyk - Dolaszewo
 • Zadanie 3. Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Szydłowo
 • Zadanie 4. Promocja projektu

 

Celem głównym projektu jest wdrożenie rozwiązań niskoemisyjnych na terenie gminy Szydłowo poprzez wzrost funkcjonalności systemu ciągów komunikacji rowerowej oraz montaż efektywnego energetycznie oświetlenia. Powyższe przyczyni się do ograniczenia negatywnego wpływu transportu na środowisko naturalne gminie Szydłowo. Cele szczegółowe projektu:

 • zmniejszenie potoków pojazdów indywidualnych na rzecz wykorzystania komunikacji rowerowej;
 • zwiększenie bezpieczeństwa podróżnych;
 • zwiększenie dostępności dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej (tymczasowej i stałej);
 • obniżenie emisji polutenów do atmosfery;
 • poprawa jakości powietrza na obszarze oddziaływania projektu;
 • zmniejszenie ryzyka zachorowania na choroby klimatozależne;
 • zmniejszenie kosztów operacyjnych funkcjonowania systemu oświetleniowego.

Projekt wynika m.in. z przygotowanego przez samorząd Gminy Szydłowo planu gospodarki niskoemisyjnej, obejmującego swoim zakresem zagadnienia związane ze zrównoważoną mobilnością. Korzyścią z realizacji projektu będzie ograniczenie negatywnego wpływu transportu na środowisko naturalne w gminie. Dzięki realizacji projektu nastąpi rozwój zrównoważonego transportu w gminie, co bezpośrednio przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa, atrakcyjności i komfortu przemieszczenia się.

 

Efekty rzeczowe projektu, jakie zmiany nastąpią w stosunku do stanu obecnego

 • Długość wybudowanych ścieżek rowerowych 7,36 km;
 • Liczba akcji i kampanii informacyjno – promocyjnych = 1 szt.;

Liczba nowych/ zmodernizowanych punktów świetlnych: 153 szt.

 

Wskaźniki rezultatu:

Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych = 88,35 tony ekwiwalentu CO2.

 

Całkowity koszt projektu 3.939.333,84 zł

Kwota poziomu dofinansowania: 3.348.433,76 zł - 85 % dofinansowania - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Środki własne Budżetu Gminy Szydłowo od Miasta Piły: 590 900,08 zł

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

 

Oś priorytetowa 3 Energia

Działanie 3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska

Poddziałanie 3.3.1 Inwestycje w obszarze transportu miejskiego.

 

 

> Odniesienie do archiwalnej strony internetowej

Galeria zdjęć

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Ok