Niedziela, 01 października 2023
Imieniny: Danuta, Igor, Remigiusz
pochmurno
14°C

STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce

Ocena 0.00/

Informujemy, iż Gmina Szydłowo w ramach Projektu „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe oraz pozakonkursowe w zakresie epidemii COVID-19 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 otrzymał grant w łącznej kwocie  91 575 zł  w tym ze środków UE: 86 487,50 zł, ze środków budżetu państwa 5087,50 zł,  na wsparcie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w  Szydłowie.

            Nadmieniamy, że całkowity koszt projektu to 101 750 zł z czego  kwota dofinansowania to 91 575 zł, kwota wkładu własnego   10 175 zł.

            W ramach w/w projektu realizowane są następujące działania:

1. Dodatki do wynagrodzeń dla pracowników faktycznie wykonujących pracę w bezpośrednim kontakcie z mieszkańcami. Dodatki będą wypłacone zgodnie z obowiązującym Regulaminem wynagradzania w GOPS. Dodatki będą wypłacone dla 12 osób.

2. Doposażenie stanowisk pracy w środki ochrony indywidualnej. Zaplanowano zakup 15 pakietów  dla każdego pracownika zatrudnionego w GOPS. Na pakiet składać się będą: małe środki do dezynfekcji, niezbędne do wyjścia w teren, duże litrowe środki do mycia powierzchni, rąk, podłóg, maseczki jednorazowe, przyłbice. Najwyższy poziom zabezpieczenia przeodziano dla osób wykonujących codzienną pracę w stałym kontakcie z mieszkańcami.

3.  Zakup sprzętu niezbędnego do zapobiegania przeciwdziałania i zwalczania COVID-19. W ramach tego działania zaplanowano zakup:  tunelowego sterylizatora powietrza, kosza na odpady zamykanego elektrycznie oraz bezdotykowego dozownika.

4. Poradnictwo specjalistyczne dla pracowników  związane z pracą w warunkach epidemii tj. Świadczenie usług przez specjalistów np. pomoc psychologiczna, terapeutyczna i inne usługi specjalistyczne.

Zaplanowano wsparcie dla wszystkich pracowników  zatrudnionych w GOPS w następującym zakresie: jak rozmawiać z klientami w kwarantannie, izolacji, depresji,  z chorobami psychiznymi, z zaburzeniami, lękami osobami samotnymi. Ponadto  poradnictwo będzie związane  z poinstruowaniem pracowników  w jaki sposób udzielać wsparcia emocjonalnego. Poradnictwo związane z umiejętnościami rozeznawania potrzeb wśród osób na kwarantannie. Przewidziano  dla pracowników socjalnych i asystenta rodziny  poradnictwo  w zakresie pomocy pedagogicznej dotyczącego jak pomagać  min rodzinom wieloproblemowym,, w których występują nasilone trudności opiekuńczo wychowawcze ,  u rodzin doświadczających lub zagrożonych doświadczeniem przemocy w rodzinie, szczególnie w sytuacji izolacji.

Projekt jest realizowany do 30 listopada 2020 r.

 

  

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Ok