Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę infrastruktury komunikacyjnej łączącej jednostki osadnicze Pilskiego OSI w Gminie Szydłowo

Przedmiotem projektu jest budowa parkingu Parkuj&Jedź (dalej P&J) oraz oświetlenia ulicznego w Dobrzycy i przy drodze powiatowej w Zawadzie.

Do zakresu rzeczowego projektu należą:

Zadanie nr 1 Budowa energetycznie oszczędnego oświetlenia ulicznego na osiedlu Na Wzgórzu w Dobrzycy. Zadanie obejmuje:

a)      Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie oświetlenia ulicznego zgodnie z dokumentacją projektową, która zostanie opracowana na podstawie PFU.

b)      Opracowanie dokumentacji projektowej zgodnie z PFU.

c)      Sporządzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

d)      Nadzór inwestorski dla robót budowlanych przewidzianych w ramach przedmiotowego zadania.

 

Zadanie nr 2 Budowa parkingu P&J przy Centrum Upowszechniania Kultury w Szydłowie

Zadanie obejmuje:

a)      Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie parkingu zgodnie z dokumentacją projektową, która zostanie opracowana na podstawie PFU.

b)      Opracowanie dokumentacji projektowej zgodnie z PFU.

c)      Sporządzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

d)      Nadzór inwestorski dla robót budowlanych przewidzianych w ramach przedmiotowego zadania.

 

Zadanie nr 3 Budowa energetycznie oszczędnego oświetlenia ulicznego drogi powiatowej w Zawadzie. Zadanie obejmuje:

a)      Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie oświetlenia ulicznego zgodnie z dokumentacją projektową.

b)      Nadzór inwestorski dla robót budowlanych przewidzianych w ramach przedmiotowego zadania.

 

Zadanie nr 4 Promocja projektu.

Zadanie obejmuje:

a)      Kampania informacyjno-promocyjna, której głównym celem będzie promowanie korzystania z transportu publicznego, komunikacji zbiorowej, rowerowej iruchu pieszego oraz informowanie mieszkańców o nowej infrastrukturze. Kampania informacyjno-edukacyjna z jednej strony będzie informować o samym fakcie zrealizowania inwestycji ale także zachęcać i promować korzystanie z transportu rowerowego, publicznego.

Przewidywane działania:

 • organizacja 1 imprez promujących korzystanie z transportu publicznego, komunikacji zbiorowej, rowerowej i ruchu pieszego,
 • strona www Gminy Szydłowo – (działania bezpłatne).

 

b)      Promocja projektu poprzez wykonanie, dostawę i montaż 3 tablic.

Przewidywane działania:

 • tablice informacyjno-promocyjne  o realizacji inwestycji dofinansowanych przez UE zgodnie z wytycznymi w zakresie promocji projektów realizowanych przy wsparciu ześrodków UE – 3 szt.
 • strona www Gminy Szydłowo – (działania bezpłatne).

 

Projekt będzie realizowany jednoetapowo. Efektem rzeczowym projektu będzie wybudowanie parkingu P&J, parkingu B&R, montaż oświetlenia ulicznego w Zawadzie i Dobrzycy oraz zmniejszenie emisji CO2.

 

Głównym celem projektu jest ograniczenie transportu samochodowego na rzecz zwiększenia wykorzystania transportu publicznego.

 

Do celów szczegółowych zaliczamy:

 • zwiększenie integracji różnych środków transportu (dzięki czemu ułatwiony będzie dostęp do zbiorowego transportu publicznego),
 • skrócenie czasu podróży pasażerów poprzez zmniejszenie strat czasu związanego z przemieszczaniem się pomiędzy środkami transportu.
 • zwiększenie dostępności dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej poprzez budowę parkingów dla os. niepełnosprawnych.
 • zmniejszenie natężenia ruchu samochodowego i poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym (zmniejszenie liczby wypadków).
 • zmniejszenie emisji CO2 i innych szkodliwych gazów związanych z emisją spalin – poprawa jakości powietrza.
 • poprawa bezpieczeństwa na drogach poprzez montaż oświetlenia ulicznego.
 • zmniejszenie kosztów podróży – transport komunikacją zbiorową tańszy od indywidualnego.
 • skrócenie czasu w przemieszczaniu się pomiędzy różnymi środkami transportu.
 • poprawa zdrowia mieszkańców regionu, dzięki ograniczeniu niskiej emisji, która zwiększa ryzyko wystąpienia infekcji układu oddechowego, chorób alergicznych, serca i nowotworowych,
 • poprawa kondycji fizycznej wśród społeczeństwa, dzięki wzrostowi liczby osób poruszających się po regionie za pomocą rowerów lub pieszo,
 • zmniejszenia korków w regionie, upłynnienie ruchu samochodowego oraz zmniejszenie hałasu generowanego przez pojazdy silnikowe.

 

Wskaźniki produktu:

1. Liczba wybudowanych obiektów „parkuj i jedź” – 1 szt.

2. Liczba miejsc postojowych w wybudowanych obiektach „parkuj i jedź” – 54 szt.

3. Liczba miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych wybudowanych obiektach „parkuj i jedź” – 4 szt.

4. Liczba wybudowanych obiektów „Bike&Ride” – 1 szt.

5. Liczba stanowisk postojowych w wybudowanych obiektach „Bike&Ride” – 8 szt.

6. Liczba nowych/ zmodernizowanych punktów świetlnych – 53 szt.

7. Liczba akcji i kampanii informacyjno – promocyjnych – 1 szt.

 

Wskaźniki rezultatu:

1. Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych – 25,86 tonyrównoważnikaCO2

2. Liczba pojazdów korzystających z miejsc postojowych wybudowanych obiektach „parkuj i jedź” – 10900 szt.

 

Efektem rzeczowym w stosunku do obecnego stanu będzie:

1. Utworzenie 1 nowego wielofunkcyjnego parkingu P&J.

2. Montaż efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego obejmującego łącznie 53 szt. słupów oświetleniowych.

 

 

Całkowity koszt projektu: 1.500.000 zł

Kwota poziomu dofinansowania: 1 274 999,99 zł - 85 % dofinansowania – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Środki własne Budżetu Gminy Szydłowo: 225 000,01

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

 

Oś priorytetowa 3 Energia

Działanie 3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska

Poddziałanie 3.3.1 Inwestycje w obszarze transportu miejskiego.

 

 

> Odniesienie do archiwalnej strony internetowej

Galeria zdjęć

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności

DO GÓRY
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Twoja przeglądarka blokuje powiadomienia. Kliknij Bezpieczna (Secure) i kliknij Zezwalaj
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.