Niedziela, 01 października 2023
Imieniny: Danuta, Igor, Remigiusz
pochmurno
14°C

Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę infrastruktury komunikacyjnej łączącej jednostki osadnicze Pilskiego OSI w Gminie Szydłowo

Ocena 0.00/

Przedmiotem projektu jest budowa parkingu Parkuj&Jedź (dalej P&J) oraz oświetlenia ulicznego w Dobrzycy i przy drodze powiatowej w Zawadzie.

Do zakresu rzeczowego projektu należą:

Zadanie nr 1 Budowa energetycznie oszczędnego oświetlenia ulicznego na osiedlu Na Wzgórzu w Dobrzycy. Zadanie obejmuje:

a)      Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie oświetlenia ulicznego zgodnie z dokumentacją projektową, która zostanie opracowana na podstawie PFU.

b)      Opracowanie dokumentacji projektowej zgodnie z PFU.

c)      Sporządzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

d)      Nadzór inwestorski dla robót budowlanych przewidzianych w ramach przedmiotowego zadania.

 

Zadanie nr 2 Budowa parkingu P&J przy Centrum Upowszechniania Kultury w Szydłowie

Zadanie obejmuje:

a)      Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie parkingu zgodnie z dokumentacją projektową, która zostanie opracowana na podstawie PFU.

b)      Opracowanie dokumentacji projektowej zgodnie z PFU.

c)      Sporządzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

d)      Nadzór inwestorski dla robót budowlanych przewidzianych w ramach przedmiotowego zadania.

 

Zadanie nr 3 Budowa energetycznie oszczędnego oświetlenia ulicznego drogi powiatowej w Zawadzie. Zadanie obejmuje:

a)      Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie oświetlenia ulicznego zgodnie z dokumentacją projektową.

b)      Nadzór inwestorski dla robót budowlanych przewidzianych w ramach przedmiotowego zadania.

 

Zadanie nr 4 Promocja projektu.

Zadanie obejmuje:

a)      Kampania informacyjno-promocyjna, której głównym celem będzie promowanie korzystania z transportu publicznego, komunikacji zbiorowej, rowerowej iruchu pieszego oraz informowanie mieszkańców o nowej infrastrukturze. Kampania informacyjno-edukacyjna z jednej strony będzie informować o samym fakcie zrealizowania inwestycji ale także zachęcać i promować korzystanie z transportu rowerowego, publicznego.

Przewidywane działania:

 • organizacja 1 imprez promujących korzystanie z transportu publicznego, komunikacji zbiorowej, rowerowej i ruchu pieszego,
 • strona www Gminy Szydłowo – (działania bezpłatne).

 

b)      Promocja projektu poprzez wykonanie, dostawę i montaż 3 tablic.

Przewidywane działania:

 • tablice informacyjno-promocyjne  o realizacji inwestycji dofinansowanych przez UE zgodnie z wytycznymi w zakresie promocji projektów realizowanych przy wsparciu ześrodków UE – 3 szt.
 • strona www Gminy Szydłowo – (działania bezpłatne).

 

Projekt będzie realizowany jednoetapowo. Efektem rzeczowym projektu będzie wybudowanie parkingu P&J, parkingu B&R, montaż oświetlenia ulicznego w Zawadzie i Dobrzycy oraz zmniejszenie emisji CO2.

 

Głównym celem projektu jest ograniczenie transportu samochodowego na rzecz zwiększenia wykorzystania transportu publicznego.

 

Do celów szczegółowych zaliczamy:

 • zwiększenie integracji różnych środków transportu (dzięki czemu ułatwiony będzie dostęp do zbiorowego transportu publicznego),
 • skrócenie czasu podróży pasażerów poprzez zmniejszenie strat czasu związanego z przemieszczaniem się pomiędzy środkami transportu.
 • zwiększenie dostępności dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej poprzez budowę parkingów dla os. niepełnosprawnych.
 • zmniejszenie natężenia ruchu samochodowego i poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym (zmniejszenie liczby wypadków).
 • zmniejszenie emisji CO2 i innych szkodliwych gazów związanych z emisją spalin – poprawa jakości powietrza.
 • poprawa bezpieczeństwa na drogach poprzez montaż oświetlenia ulicznego.
 • zmniejszenie kosztów podróży – transport komunikacją zbiorową tańszy od indywidualnego.
 • skrócenie czasu w przemieszczaniu się pomiędzy różnymi środkami transportu.
 • poprawa zdrowia mieszkańców regionu, dzięki ograniczeniu niskiej emisji, która zwiększa ryzyko wystąpienia infekcji układu oddechowego, chorób alergicznych, serca i nowotworowych,
 • poprawa kondycji fizycznej wśród społeczeństwa, dzięki wzrostowi liczby osób poruszających się po regionie za pomocą rowerów lub pieszo,
 • zmniejszenia korków w regionie, upłynnienie ruchu samochodowego oraz zmniejszenie hałasu generowanego przez pojazdy silnikowe.

 

Wskaźniki produktu:

1. Liczba wybudowanych obiektów „parkuj i jedź” – 1 szt.

2. Liczba miejsc postojowych w wybudowanych obiektach „parkuj i jedź” – 54 szt.

3. Liczba miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych wybudowanych obiektach „parkuj i jedź” – 4 szt.

4. Liczba wybudowanych obiektów „Bike&Ride” – 1 szt.

5. Liczba stanowisk postojowych w wybudowanych obiektach „Bike&Ride” – 8 szt.

6. Liczba nowych/ zmodernizowanych punktów świetlnych – 53 szt.

7. Liczba akcji i kampanii informacyjno – promocyjnych – 1 szt.

 

Wskaźniki rezultatu:

1. Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych – 25,86 tonyrównoważnikaCO2

2. Liczba pojazdów korzystających z miejsc postojowych wybudowanych obiektach „parkuj i jedź” – 10900 szt.

 

Efektem rzeczowym w stosunku do obecnego stanu będzie:

1. Utworzenie 1 nowego wielofunkcyjnego parkingu P&J.

2. Montaż efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego obejmującego łącznie 53 szt. słupów oświetleniowych.

 

 

Całkowity koszt projektu: 1.500.000 zł

Kwota poziomu dofinansowania: 1 274 999,99 zł - 85 % dofinansowania – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Środki własne Budżetu Gminy Szydłowo: 225 000,01

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

 

Oś priorytetowa 3 Energia

Działanie 3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska

Poddziałanie 3.3.1 Inwestycje w obszarze transportu miejskiego.

 

 

> Odniesienie do archiwalnej strony internetowej

Galeria zdjęć

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Ok