Gmina Szydłowo
Powróć do: Inwestycje 2021

Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Róży Wielkiej

Nazwa zadania: Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Róży Wielkiej

Termin wykonania prac: od 14.10.2021 r. do 29.10.2021 r.

Koszt inwestycji: 153 110,40 zł brutto

Inwestycję zrealizowano przy udziale środków finansowych Województwa Wielkopolskiego.

Wykonawca robót: Usługi Sprzętem Drogowym Paweł Wróbel, ul. Staszica 58a, 64-850 Ujście

Zakres robót: W ramach zadania wyprofilowano i poszerzono wraz z zagęszczeniem nawierzchni drogi gruntowej równiarką i walcem odcinek drogi o dł. 1000 mb i o szerokości 4,0 mb.