Gmina Szydłowo
Powróć do: Inwestycje 2021

Remont nawierzchni drogi w Skrzatuszu oraz remont nawierzchni zjazdów w Cochu

Nazwa zadania: Remont nawierzchni drogi w Skrzatuszu oraz remont nawierzchni zjazdów w Cochu

Termin wykonania prac: od 15.12.2021 r. do 20.12.2021 r.

Koszt inwestycji: 104 000 zł brutto

Wykonawca robót: Roboty drogowo-budowlane Jacek Karpiński, ul. Norwida 9/7, 77-400 Złotów

Zakres robót: W ramach zadania wykonano nakładkę bitumiczną drogi przy ul. Rojka w miejscowości Skrzatusz oraz remont nawierzchni zjazdów  w Cochu.