Gmina Szydłowo
Powróć do: Środki zewnętrzne

Realizowane projekty

DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ
 
 
 → Gminny Program Rewitalizacji na lata 2016-2020 dla Gminy Szydłowo. 
 

 
 
→ Termomodernizacja budynków szkół na terenie Gminy Szydłowo.
 

 
 
→ Budowa przystani kajakowej wraz z niezbędną infrastrukturą w Dobrzycy - I etap.
→ Przebudowa drogi gminnej w m. Tarnowo, gmina Szydłowo.
→“Nowocześnie wyposażona świetlica w Starej Łubiance wsparciem dla rozwoju kultury i dziedzictwa lokalnego” 
 

 
→ Budowa świetlicy wiejskiej w Jaraczewie.
 

 
→ Budowa infrastruktury rekreacyjnej - Budowa sceny plenerowej z zapleczem gospodarczym w Tarnowie.
→ Mapa i murale we wsi Tarnowo – wizualna promocja obszaru NGR.

→ Zagospodarowanie terenu parku kajakowego w Krępsku.

→ Ryba na kajaku turystyczno-kulinarny przewodnik po Gminie Szydłowo

→ "Pokrzywnica Wita - mała infrastruktura turystyczna i rekreacyjna przy stawie


 
 
→ Poprawa infrastruktury komunikacyjnej łączącej jednostki osadnicze Pilskiego OSI – Gmina Szydłowo.
→ Rozbudowa systemu szybkiego reagowania w stanach klęsk i katastrof oraz zabezpieczenie obszarów na terenie POSI na bazie Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Szydłowo.
→ Rewitalizacja budynku świetlicy wiejskiej w Róży Wielkiej.
→ Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę infrastruktury komunikacyjnej łączącej jednostki osadnicze Pilskiego OSI w Gminie Szydłowo.
→ Edukacja ekologiczna – kluczem do zachowania różnorodności biologicznej na terenie gminy Szydłowo
→ Rozwój rowerowej infrastuktury komunikacyjnej w Gminie Szydłowo
→ E-usługi publiczne dla mieszkańców Gminy Szydłowo
 

 
 
→ Wsparcie dla osób starszych, niesamodzielnych, w tym niepełnosprawnych z terenu Powiatu Pilskiego.
→ Aktywna Integracja i rewitalizacja w Gminie Szydłowo.
→ Kompleksowe wsparcie osób wykluczonych oraz ich otoczenia w POSI Gminie Szydłowo.
→ Kompetencje na start w SP w Szydłowie i SP w Starej Łubiance
 

 
→ Bezpłatne szkolenie dla mieszkańców - Ja w internecie. Bezpiecznie, mądrze, legalnie
→ Cyfrowa Gmina
 

 
→ Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej w Gminie Szydłowo
→ Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów opakowań po nawozach i typu BigBag 

 
→ Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego
 Zdalna szkoła plus + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej
 Granty PPGR - Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym
 

 
 
→ Leśny Amfiteatr w Dobrzycy
→ Tradycyjne smaki w nowej kuchni - rewitaizacja świetlicy wiejskiej w Pokrzywnicy
→ Urządzamy, ożywiamy, integrujemy się w Pokrzywnicy
 
     
-
→ Przystanek kultura - Kino Letnie i nie tylko w Dolaszewie
→ Urokliwa Pokrzywnica- budowa wiaty rekreacyjnej przy stawie
 

WFOS╠üGW_Nowe_logo_pe┼éna_nazwa_z_boku_KOLOR_strona 
 
→ Wspomaganie edukacji ekologicznej poprzez ciekawe formy przekazu - Kształtowanie świadomości ekologicznej mieszkańców Gminy Szydłowo w zakresie gospodarki odpadami, ochrony powietrza oraz ziemi
→ Akademia Segregacji w Gminie Szydłowo - Stworzenie ścieżki edukacyjnej, służącej edukacji w zakresie gospodarowania odpadami
→ Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Róży Wielkiej
→ Usuwanie wyrobów zawierających azbest poprzez ich demontaż i unieszkodliwienie z terenu Gminy Szydłowo
→ Nasadzenia drzew i krzewów liściastych w krajobrazie rolnicznym na terenie Gminy Szydłowo

→ Nasadzenia drzew i krzewów liściastych w krajobrazie rolnicznym na terenie Gminy Szydłowo w 2023 r.


 
→ STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce
 

 
→ DOSTĘPNOŚĆ PLUS w urzędach JST województwa wielkopolskiego
 

 
 
 
→ Wiejskie przestrzenie publiczne gminy Szydłowo - aranżacja miejsc integracji
-
-
DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH
-
→ Na dobry początek! XIII edycja, 2020: Projekt pn. "Zabawa w programowanie".
→ "Moja mała Ojczyzna – Edycja IV": Projekt pn. "Zielono i pachnąco – wspólnie tworzymy różany ogród we wsi Róża Wielka".
→ "Siła i moc jest w rodzinie"
 

-
PROJEKTY REALIZOWANE  ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA, PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH LUB ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH
-
-
→ "Aktywna Tablica" na lata 2020-2024, w ramach Rządowego Programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych 2023
"Aktywna Tablica" na lata 2020-2024, w ramach Rządowego Programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych 2022
→ Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych / Rządowy Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
→ "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023, w ramach modułu 3. "Doposażenie i poprawa standardu już działających stołówek"
→ "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023, w ramach modułu 3. "Doposażenie i poprawa standardu już działających stołówek" 2022
→ "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023, w ramach modułu 3.  2023
→ "Pod biało-czerwoną"
→ Fundusz Dróg Samorządowych - "Budowa ulic Promienna, Wiosenna, Długa wraz z odwodnieniem w m. Zawada"
 

   logo_UMWWsam