Gmina Szydłowo
Powróć do: Samorząd Gminny

Rada Gminy

Rada Gminy Szydłowo - kadencja 2018-2023
 
  1. Elżbieta Kliber - Przewodnicząca Rady Gminy
  2. Ewa Wnuk - Wiceprzewodnicząca Rady Gminy
  3. Piotr Drożdż - Wiceprzewodniczący Rady Gminy
  4. Tomasz Biniek
  5. Mieczysław Dubowy
  6. Waldemar Kożuchowski
  7. Krzysztof Herman
  8. Paweł Kądziela
  9. Weronika Kucharczyk
10. Iwona Kwaśniak
11. Katarzyna Miernowska
12. Piotr Podkowa
13. Sebastian Trzeciak
14. Krzysztof Urbanowicz
15. Adam Olszewski
 
Komisja Budżetu i Gospodarki
1. Paweł Kądziela - Przewodniczący Komisji
2. Mieczysław Dubowy
3. Tomasz Biniek 
4. Iwona Kwaśniak - Zastępca Przewodniczącego Komisji
5. Piotr Podkowa
6. Sebastian Trzeciak
7. Ewa Wnuk
8. Waldemar Kożuchowski
9. Weronika Kucharczyk
 
Komisja Oświaty i Spraw Społecznych  
1. Katarzyna Miernowska - Przewodnicząca Komisji
2. Weronika Kucharczyk
3. Iwona Kwaśniak
4. Adam Olszewski
 
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
1. Sebastian Trzeciak - Przewodniczący Komisji
2. Weronika Kucharczyk - Zastępca Przewodniczącego Komisji

Komisja Rewizyjna
1. Krzysztof Urbanowicz - Przewodniczący Komisji
2. Krzysztof Herman - Zastępca Przewodniczącego Komisji
3. Weronika Kucharczyk
4. Sebastian Trzeciak
5. Adam Olszewski