Planowanie przestrzenne

PLANOWANIE PRZESTRZENNE

Dokładne analizowanie decyzji o warunkach zabudowy i projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gwarancją spójności i estetyki przestrzeni publicznych!

167 

Szkic przedstawia uchwalone miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w Gminie Szydłowo oraz obszary, w których przystąpiono do opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i ogólnego

67

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Studium jest dokumentem sporządzanym dla całego obszaru gminy, określającym politykę przestrzenną i lokalne zasady zagospodarowania. Jest podstawowym dokumentem kreującym politykę przestrzenną gminy oraz dokumentem niezbędnym dla polityki przestrzennej gminy, wiążącym organy przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Ukazuje również gospodarcze i przestrzenne perspektywy rozwoju.

Prace nad zmianą Studium rozpoczęły się w roku 2006 –wówczas Rada Gminy Szydłowo podjęła uchwałę w sprawie
przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Na przestrzeni lat Studium uchwalane było trzykrotnie (w latach 2010, 2015 i 2016), jednakże Wojewoda Wielkopolski rozstrzygnięciem nadzorczym każdorazowo stwierdzał nieważność uchwały Rady Gminy Szydłowo.

Ostatecznie, Rada Gminy Szydłowo Uchwałą Nr XXXVIII-/417/2021 z dnia 24 września 2021 r., podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Szydłowo, co niewątpliwie jest sukcesem w historii Gminy.

Planowanie przestrzenne

1. Osiem (8) koncepcji zagospodarowania przestrzeni publicznych w Dobrzycy, Jaraczewie, Krępsku, Nowym Dworze, Pokrzywnicy, Szydłowie
2. Współpraca i doradztwo z zakresu architektury krajobrazu z Sołtysami, dzięki czemu sołectwa są zagospodarowane w sposób harmonijny
3. Wykonanie i konsultowanie projektów zagospodarowania terenów zieleni
4. Trzy (3) koncepcje rozbudowy osiedli mieszkaniowych
5. Koncepcje zagospodarowania przestrzenie publicznych zrobione przez UAM w Poznaniu
6. Siedemnaście (17) projektów zagospodarowania przestrzeni publicznych w: Cyk, Dolaszewo, Jaraczewo, Kotuń, Krępsko, Leżenica, Nowy Dwór, Nowa Łubianka, Nowa Zawada, Pluty, Pokrzywnica, Róża Wielka, Skrzatusz, Stara Łubianka, Szydłowo, Tarnowo, Zawada 

Koncepcje urbanistyczne:
• Osiedle mieszkaniowe z usługami centrotwórczymi w Dolaszewie.
• Zagospodarowania terenów Jaraczewo – Szydłowo – Pokrzywnica – koncepcją zostały objęte tereny wzdłuż drogi powiatowej z Szydłowa do Pokrzywnicy. Jest to dokument, który określa planowane zagospodarowanie działek w nawiązaniu do istniejącej zabudowy oraz potrzeb lokalnej społeczności (tereny pod przestrzeń publiczną i tereny zielone).

Festiwal planistyczny

W dniu 11 września 2021 roku odbył się Festiwal Planistyczny na którym konsultowano koncepcję miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Szydłowo w obrębie Jaraczewo, w rejonie drogi wojewódzkiej nr 179. Podczas festiwalu planistycznego przeprowadzono spacer badawczy.
Trasa prowadziła przez teren objęty projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Odbył się również wykład na temat zagospodarowania przestrzeni. Podczas festiwalu planistycznego uruchomiono punkt konsultacyjny, w którym osoby zainteresowane mogły prowadzić rozmowy z planistami, składać wnioski na piśmie, wypełniać ankiety i geoankietę.

Gminny Program Opieki nad Zabytkam – uchwalenie nowego dokumentu

Dokument wskazuje kierunki w podejmowaniu planowanych działań dotyczących finansowania, inicjowania, wspierania oraz koordynowania prac z dziedziny ochrony zabytków i krajobrazu kulturowego oraz upowszechniania i promowania dziedzictwa kulturowego. Zadaniem Programu jest także organizacja działań edukacyjnych i wychowawczych wobec miejscowej społeczności.


GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI

Przeprowadziliśmy pierwszą od 24 lat podwyżkę stawek czynszu za lokale mieszkalne

Gmina Szydłowo na przełomie ostatnich dwóch lat przeprowadziła regulację stawek czynszu za lokale użytkowe oraz lokale pozostające w mieszkaniowym zasobie gminy. Poprzednia zmiana w zakresie obowiązujących dotyczących stawek czynszu przedmiotowych lokali miała miejsce w 2011 Roku w przypadku lokali użytkowych oraz w 1998 roku w przypadku lokali mieszkalnych. Przedmiotowa regulacja coraz bardziej zbliża Gminę Szydłowo do aktualnie obowiązujących stawek.

168 

Opłata adiacencka jest to koszt, jaki właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości musi ponieść między innymi z uwagi na podział działki lub scalenie i podział nieruchomości, jeśli przez jeden z tych czynników ich wartość wzrośnie

68 

 


 

DO GÓRY
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Twoja przeglądarka blokuje powiadomienia. Kliknij Bezpieczna (Secure) i kliknij Zezwalaj
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.