Rolnictwo i ochrona środowiska

ROLNICTWO I OCHRONA ŚRODOWISKA
051  


Nieczystości ciekłe

W związku z wejściem w życie nowych przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, nałożony został na Wójta obowiązek prowadzenia kontroli wszystkich nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe (szamba) oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków. Gmina

Szydłowo, zgodnie z ww. ustawą, zobowiązana jest do przeprowadzania kontroli właścicieli nieruchomości dotyczących zawartych umów oraz posiadanych dowodów płatności za opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków.

W celu poprawy jakość środowiska i idąc za nowymi przepisami zdecydowanie zwiększono liczbę przeprowadzonych kontroli zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków:

51
 


Enklawy miododajne 

Każdego roku dzięki uzyskanym środkom zewnętrznym na terenie gminy Szydłowo sadzone są drzewa miododajne.
Korzyści wynikające z wdrożeń projektu to w szczególności wspomaganie pszczelarstwa przez zwiększenie bioróżnorodności oraz pożytków dla pszczół.

151 
 


 

251


Odnawialne źródła energii - wydane (i procedowane) decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach

capture-20240327-102525 
Wydane (i procedowane) decyzje środowiskowe na realizację przedsięwzięć dotyczących budowy instalacji OZE w porównaniu do wydanych warunków zabudowy dla tego rodzaju instalacji.


Inwentaryzacja przyrodnicza 

W 2023 roku wydana została inwentaryzacja przyrodnicza gminy Szydłowo. Na jej podstawie wydano również monografię „Między Rurzycą a Łomnicą. Tom I. Przyroda gminy Szydłowo”. Opracowanie podsumowuje stan wiedzy o wybranych elementach przyrody gminy Szydłowo, zarówno przyrodzie nieożywionej, jak i żywych komponentach przyrody.

W latach 2022–2023 przeprowadzono badania terenowe, które umożliwiły ocenę aktualnego stanu przyrody gminy, weryfikację posiadanych informacji oraz wytypowanie obszarów o wysokich walorach przyrodniczych. Wykonanie i opracowanie inwentaryzacji oraz monografii powierzono przyrodnikom z Klubu Przyrodników.

capture-20240327-102840


Polityka prozwierzęca

Na przestrzeni lat w gminie Szydłowo widoczny jest rozwój polityki prozwierzęcej. Działania te obejmują prowadzenie dofinansowań do zabiegów sterylizacji/kastracji zwierząt właścicielskich (psy i koty) oraz od roku 2022 bezpłatne zabiegi sterylizacji kotów wolno żyjących, gdyż zabiegi te to najważniejsza metoda zapobiegania bezdomności wśród zwierząt. https://szydlowo.pl/zaadoptuj-psa.html

• 32 500 zł przeznaczonych na Program kastracji i sterylizacji zwierząt (psów/kotów) właścicielskich w latach 2019-2023
• 24 000 zł przeznaczonych na Program kastracji i sterylizacji kotów wolnożyjących w latach 2022-2024
• 17 500 zł przeznaczone na dokarmianie kotów wolnożyjących
• 40 uratowanych dzikich zwierząt w latach 2020-2023
• 1568 kg zakupionej karmy w celu dokarmiania kotów wolno żyjących
• projekt ZWIERZowa Akcja Kastracja! (w latach 2020-2023) – współpraca z Fundacją ZWIERZ w zakresie upowszechnienia przeprowadzenia zabiegów sterylizacji/kastracji u kotów wolno żyjących.

W 2020 roku podjęto współpracę z lekarzem weterynarii oraz pogotowiem interwencyjnym do spraw dzikich zwierząt dzięki czemu możliwa jest szybka i profesjonalna pomoc rannym zwierzętom, które ucierpiały w zdarzeniach drogowych. Dzięki tej współpracy zwierzęta dzikie (również te podlegające ochronie) w ramach leczenia przekazywane są do Ośrodka Rehabilitacji dzikich zwierząt w Kleszczynie.

capture-20240327-103347 


Centralna ewidencja emisyjności budynków

2 382 wprowadzonych do bazy deklaracji dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw

051  
 


Edukacja ekologiczna

 152 

Ścieżki edukacyjne

• Ścieżka edukacyjna na terenie PSZOK w ramach projektu „Akademia Segregacji”
• Ścieżka przyrodniczo-edukacyjna na terenie Enklawy miododajnej w miejscowości Zawada
• Zielony Plac Zabaw Nowej Łubiance
• Ścieżka edukacyjna przy stawie w Pokrzywnicy
• Park Kajakowy Krępsko

Materiały edukacyjne

• Kalendarze z harmonogramem wywozu odpadów oraz zasadami segregacji dla każdego gospodarstw domowego
• 4 Filmy edukacyjne w zakresie gospodarki odpadami, ochrony powietrza oraz ziemi (2019-2024)
• 2 gigantyczne gry terenowe dotyczące czystego powietrza i segregacji śmieci
• 2 Filmy Edukacyjne promujące nowo powstałe ścieżki rowerowe
• 1000 x ulotka „Przyrodnicze Osobliwości gminy Szydłowo”
• 500 x broszura „Przyrodnicze wędrówki po gminie Szydłowo”
• 500x broszura „Poradnik dla przyrodnika w każdym wieku”
• 500 x monografia przyrodnicza gminy Szydłowo „Między Rurzycą a Łomnicą. Tom I. Przyroda gminy Szydłowo”

Akcje i wydarzenia z zakresu edukacji ekologicznej:

• EKO-Piknik podczas Święta Ryby i Wody w Tarnowie
• warsztaty edukacyjne promujące korzystanie z transportu publicznego, komunikacji zbiorowej, rowerowej i ruchu
pieszego
• warsztaty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowej segregacji odpadów i ochrony zasobów naturalnych
• Olimpiada Wiedzy Ekologicznej
• Wielkie czerwone serca na zakrętki
• Akcja Sprzątania Świata 2 razy do roku
• Cyklicznie prowadzone zajęcia edukacyjne z zakresu gospodarki odpadami na terenie PSZOK w Szydłowie – udział wzięło 400 uczniów
• Zajęcia w tematyce gospodarki niskoemisyjnej – udział wzięło 130 dzieci
• Spotkania edukacyjne z mieszkańcami i młodzieżą szkolną oraz osobami okazjonalnie przebywającymi na terenie gminy Szydłowo zorganizowane w ramach projektu: "Edukacja ekologiczna–kluczem do zachowania różnorodności biologicznej na terenie gminy Szydłowo" – w 19 spotkaniach udział wzięło 377 osób
• Otwarcie Enklawy miododajnej w Zawadzie – udział wzięło 120 osób
• Kwietny challenge

Inwestycje:

• Drogi śródpolne
• Różany ogród –powstał w ramach zadania „Zielono i pachnąco – wspólnie tworzymy różany ogród we wsi Róża Wielka” w bezpośrednim sąsiedztwie Dziennego Domu Seniora w Róży Wielkiej (kwota inwestycji to 30 000 zł),
• Eko-punkt z LGD „Krajna nad Notecią” – powstała pierwsza rabata kwiatowa obok Centrum Upowszechniania Kultury w Szydłowie (pozyskane dofinansowanie wyniosło 35 184 zł,
• EKO Punkt w Szkole Podstawowej im. Wł. St. Reymonta w Starej Łubiance.

252 
 

 

 

 

DO GÓRY
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Twoja przeglądarka blokuje powiadomienia. Kliknij Bezpieczna (Secure) i kliknij Zezwalaj
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.