Finanse

FINANSE

Gmina Szydłowo zaczęła prowadzić dwie ważne kampanie informacyjno-promocyjne mające na celu zwiększenie świadomości mieszkańców o finansach gminy i zachęcanie do płacenia podatków przez mieszkańców na rzecz gminy, a w konsekwencji zwiększenie dochodów podatkowych gminy.

Na co idą moje pieniądze 

Projekt ma na celu prezentację budżetu gminy z punktu widzenia mieszkańca i pokazanie, w jakim stopniu przyczynia się on do rozwoju swojej miejscowości, płacąc w niej podatki.
Od 2019 roku można zapoznać się z budżetem Gminy Szydłowo na stronie internetowej: https://nacoidamojepieniadze.pl/budzet-gminy/szydlowo

8 


Akcja "Jestem zameldowany - jestem fair"

Od 2019 roku Gmina Szydłowo prowadzi konkurs „Jestem zameldowany – jestem fair”. Jego celem jest zachęcenie osób zamieszkujących teren gminy Szydłowo do zameldowania się na pobyt stały, dopełnienie obowiązku meldunkowego zgodnego z faktycznym miejscem zamieszkania, płacenie podatków na rzecz gminy Szydłowo, która świadczy usługi publiczne dla osób zamieszkujących na jej terenie oraz promocja Gminy Szydłowo.

W efekcie prowadzonych działań, liczba złożonych deklaracji w 2022 roku wzrosła o 829 w porównaniu do 2018 roku, co daje średni wzrost o 1,2 mln zł rocznie.

18_—_kopia 

Według planu dochodów na 2024 rok, do budżetu ma wpłynąć ponad 16 mln zł z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz prawie 100 tys. zł z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT), co daje wzrost w stosunku do 2018 roku o łączną kwotę ponad 7,2 mln zł.

18 


Struktura dochodów i wydatków 1

Corocznie dochody i wydatki budżetu Gminy Szydłowo zwiększały się. Wzrastał również poziom wydatków inwestycyjnych, co skutkowało koniecznością zaciągnięcia dodatkowych zobowiązań przez Gminę ze względu na ujemny wynik budżetu.

19_—_kopia_—_kopia

Łączna kwota wydatków inwestycyjnych wykonanych lub zaplanowanych w latach 2019-2024 wynosi ponad 97 mln zł, a kwota długu według stanu na dzień 31.12.2023 r. wynosi nieco ponad 23 mln zł.


Suma dochodów i wydatków w latach 2019-2024

  19_—_kopia_—_kopia_(2)_—_kopia

Około 21% w strukturze budżetu stanowią podatki i opłaty lokalne (z wyłączeniem PIT i CIT), w tym podatek od nieruchomości, rolny i leśny. Łączna liczba wydanych decyzji podatkowych w latach 2018-2023 wynosiła 25 576, z kolei liczba wydanych wniosków na zwrot podatku akcyzowego była równa 2017 szt. Część wydatków zostało przeznaczone na fundusz sołecki, który w większości objął zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska oraz kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Należy również zauważyć, że wydatki na oświatę i wychowanie w głównej mierze są pokrywane z dochodów własnych gminy. W 2019 roku dopłata do wydatków na oświatę z budżetu gminy wynosiła 47% całości wydatków na oświatę i wychowanie, a zgodnie z planem na 2024 rok będzie już wynosić 64%. Pozostała część wydatków w tym zakresie jest pokrywana z subwencji oświatowej. Znaczny wzrost wydatków na oświatę od 2022 roku spowodowany jest prowadzoną od tego roku inwestycją pn. „Budowa, rozbudowa i nadbudowa istniejącego przedszkola na potrzeby utworzenia grup przedszkolnych, klubu dziecięcego oraz klubu seniora”, której łączna wartość do 2024 roku planowana jest na kwotę ponad 14 mln zł, z czego ponad 9 mln zł stanowi kwota dofinansowania.

9 

3 503 176 zł całkowita kwota przeznaczona na realizację zadań w ramach Funduszu Sołeckiego w latach 2019-2024

690 łączna liczba zadań przeprowadzonych lub planowanych do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego w latach 2019-2024


W obecnej kadencji zauważalne jest wyraźne zwiększenie działalności inwestycyjnej gminy i skuteczności w pozyskiwaniu środków zewnętrznych:

• Ponad dwukrotnie zwiększyła się liczba zrealizowanych i zaplanowanych do wykonania pozycji inwestycyjnych w porównaniu z poprzednią kadencją,
• Ponad pięciokrotnie zwiększyła się wartość nakładów inwestycyjnych w porównaniu z poprzednimi trzema kadencjami,
• Ponad pięciokrotnie zwiększyła się wartość pozyskanych dofinansowań na działania bieżące i inwestycyjne w stosunku do łącznej wartości dofinansowań pozyskanych w trzech poprzednich kadencjach,
• Prawie czterokrotnie zwiększyła się liczba zrealizowanych i zaplanowanych do wykonania działań w ramach Funduszu Sołeckiego w porównaniu z poprzednią kadencją,
• Prawie trzykrotnie zwiększyła się kwota przeznaczona na Fundusz Sołecki w porównaniu z poprzednią kadencją.
• Łącznie dofinansowano 110 inwestycji, z czego 33 z UE.

10_—_kopia 10_—_kopia_—_kopia 


Łączna wartość wykonanych inwestycji w latach 2019-2022 oraz planowanych na lata 2023-2024 wyniosła prawie
99 mln zł, z czego:
• 51,60% zostało dofinansowanych ze środków zewnętrznych;
• 1,3% stanowiło wydatki inwestycyjne w ramach Funduszu Sołeckiego.

Inwestycje głównie dotyczyły dróg i chodników gminnych (prawie 33%), z czego 12,4 mln zł wydatków w tym zakresie planowane jest na 2024 rok. Kolejnymi obszarami, w których poniesiono lub planuje się ponieść znaczne nakłady inwestycyjne są szkoły i przedszkola, a także infrastruktura wodociągowa, świetlice i obiekty publiczne oraz infrastruktura kanalizacyjna (około 45%). Wydatki inwestycyjne w pozostałych obszarach stanowiły 23% łącznych wydatków majątkowych.

10 

 

DO GÓRY
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Twoja przeglądarka blokuje powiadomienia. Kliknij Bezpieczna (Secure) i kliknij Zezwalaj
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.