Gmina Szydłowo
Powróć do: Ochrona środowiska

Program Dokarmiania Kotów

Program dokarmiania kotów wolno żyjących przez mieszkańców Gminy Szydłowo,  finansowany jest z Budżetu Gminy Szydłowo na rok 2024.

Osoby, które będą się starały o dofinansowanie muszą dokarmiać nie mniej niż 4 koty wolno żyjące. 


Pomoc przewidziana jest w formie suchej karmy w ilości 1,5 kg na jednego kota na kwartał (nie więcej niż 6 kg na kwartał).

W tym celu należy złożyć wniosek o wpisanie na listę Karmicieli oraz wniosek o przyznanie bezpłatnej karmy.

Wniosek o wydanie bezpłatnej karmy w celu dokarmiania kotów wolno żyjących może złożyć Społeczny Opiekun kotów wolno żyjących wpisany na listę karmicieli kotów w Urzędzie Gminy Szydłowo.

Wnioski należy składać w pok. nr 10 (sekretariat).

Wnioski dostępne są do pobrania poniżej oraz w Referacie Ochrony Środowiska, I piętro, pokój nr 14, tel. 67 211 55 36, e-mail: srodowisko@szydlowo.pl

 

 

 koty

Pliki do pobrania: